Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – zasady projektowania i doboru

Nowa norma (EN) ISO 14119
Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – zasady projektowania i doboru
Norma (EN) ISO 14119 skierowana została do projektantów systemów blokujących (np. system integratorów, producentów maszyn), jak również producentów urządzeń blokujących. Należy jednak mieć świadomość, że dotyczy ona projektowania nowych maszyn. Nie istnieje wymóg modyfikowania istniejących instalacji. Norma (EN) ISO 14119 wyjaśnia dotychczasowe niejasności i potwierdza zastosowanie nowoczesnych technologii w projektach wyłączników blokujących.

Minimalna bezpieczna odległość
Osłony blokujące należy instalować w takiej odległości od zagrożenia, aby operator nie osiągnął zagrożenia przed jego ustaniem. W niektórych przypadkach powoduje to konieczność stosowania osłon blokujących z ryglowaniem. Najmniejszą odległość należy obliczać zgodnie z normą ISO 13855.
Połączenie szeregowe zestyków beznapięciowych
Ukrywanie defektów i możliwość niezamierzonego resetu ze stanu błędu od zawsze stanowiły problemy w układach bezpieczeństwa, w których zostało połączonych szeregowo kilka urządzeń z zestykami elektromechanicznymi. Nowa norma określa, że konieczne jest uwzględnienie pokrycia diagnostycznego DC i wynikowego poziomu działania PL w momencie obliczania parametrów zgodnie z normami (EN) ISO 13849. Do momentu wprowadzenia nowej normy przyjmowano, że blokady z zestykami beznapięciowymi połączonymi w szereg mogą uzyskać pokrycie diagnostyczne na poziomie 60% oraz PLd. Raport techniczny ma potwierdzić ograniczenie dla PLe, jak również podać wytyczne do określania najwyższego DC możliwego do uzyskania. W zależności od właściwości aplikacji może to oznaczać zmiany dla niektórych systemów. W pewnych przypadkach może się okazać, że systemy, które uważano za osiągające 60% DC i PLd, w przyszłości zostaną uznane za osiągające tylko 0% DC oraz PLc.
Dotyczy to tylko połączeń szeregowych urządzeń blokujących z zestykami. Urządzenia blokujące, które mają funkcję automonitoringu oraz wyjścia półprzewodnikowe (np. wyłączniki RFID SensaGuard ™), mogą osiągnąć maksymalny poziom działania PLe nawet w przypadku połączeń szeregowych wielu urządzeń.
Ograniczanie wykluczenia defektów do poziomu PLd dla pojedynczego punktu uszkodzenia
Norma (EN) ISO 14119 wyjaśnia, że urządzenia blokujące, dla których została zastosowana metoda „wykluczenia defektów”, ze względu na pojedynczy punkt uszkodzenia są ograniczone do maksymalnie PLd.
Możliwość pojedynczego defektu mechanicznego prowadzącego do utraty funkcji bezpieczeństwa można uniknąć przez zastosowanie dwukanałowej technologii blokującej. Rockwell Automation ma w swojej ofercie urządzenia SensaGuard I TLSZ-GD2, które mają wbudowaną funkcję automonitoringu i pozwalają na osiągnięcie poziomu zadziałania PLe.
Wykluczanie defektów dla urządzeń ryglujących
Poziomy zadziałania dla funkcji ryglowania osłony nie muszą być ograniczone po zastosowaniu wykluczenia defektu mechanicznego w momencie, gdy spełnione zostaną odpowiednie wymagania. Określona siła trzymania urządzenia ryglującego osłonę musi być wystarczająca do wytrzymania sił statycznych działających na rygiel oraz sił dynamicznych, które wynikają z ruchu osłony.
Na przykład w niektórych zastosowaniach urządzenia Guardmaster® 440G-TLSZ i 440G-LZ zapewniają poziom PLe dla obydwu funkcji: nadzorowania osłony oraz ryglowania. Niemniej norma dostarcza też informacji, że wymagany poziom PL dla funkcji ryglowania może być niekiedy niższy niż wymagany poziom PL dla funkcji nadzorowania osłony.
Podsumowanie
Jednym z najważniejszych aspektów nowego wydania normy (EN) ISO 14119 jest potwierdzenie i podanie użytecznych wytycznych dotyczących projektowania i doboru urządzeń blokujących, wykorzystujące nowoczesne rozwiązania technologiczne obejmujące złożoną elektronikę i oprogramowanie, np. kodowanie RFID. Oferta firmy Rockwell Automation obejmuje produkty, które pełnią funkcje opisane w normie (EN) ISO 14119. Na przykład najnowszymi produktami są serie urządzeń ryglujących TLSZ-GD2 i 440G-LZ.

RAControls Sp. z o.o.
Autoryzowany Dystrybutor
Rockwell Automation
ul. Kościuszki 112
40-519 Katowice
tel. 32 7887700
e-mail: biuro@racontrols.pl www.racontrols.pl