Ulrich Polska inwestuje w strefie

    Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice? zezwoleniena prowadzenie działalności otrzymała firma Ulrich Polska Sp. z o. o.

    Spółka będzie produkować systemy grzewcze – kominki, piece na paliwo stałe i gazowe, pompy ciepła, systemy solarne itp. oraz świadczyć usługi instalacji i konserwacji tych urządzeń, obróbki mechanicznej metali oraz usługi magazynowo-transportowe. Firma zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 11 mln PLN oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienia co najmniej o 20 nowych pracowników.