Trendy w segmencie HMI/SCADA

Postępująca integracja systemów SCADA z oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwami, ciągła poprawa funkcjonalności i coraz bardziej widoczne zmagania pomiędzy systemami SCADA a panelami operatorskimi – to czeka nas w najbliższych latach w segmencie HMI/SCADA, w opinii użytkowników i dostawców.

Z najnowszych danych Control Engineering Polska wynika, że w ciągu ostatniego roku upodobania użytkowników paneli HMI nie uległy szczególnym zmianom (patrz: raport „Interfejsy użytkownik-maszyna – teraz i w przyszłości”, czerwiec 2007). W pierwszej trójce najbardziej istotnych właściwości sprzętu po raz kolejny znalazła się integracja wizualizacji i sterowania w ramach jednego urządzenia (ponad 70% wskazań), dotykowy ekran (66,7%) oraz możliwości graficzne (45,3%).

Zjawisko integracji HMI ze sterowaniem nie jest nowe. Jak widać, wysiłki konstruktorów w tym zakresie doskonale odpowiadają na zapotrzebowanie użytkowników paneli. Z drugiej strony można spotkać się z krytyką tego rozwiązania. Zdaniem przeciwników ma bowiem zwiększać awaryjność systemu automatyki. Dlatego w systemach o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa panel operatorski z reguły nie ma zintegrowanych funkcji sterujących. Zamiast tego możliwości urządzenia ogranicza się do funkcji pozwalających na wstępną obróbkę monitorowanych danych. Według niektórych rozmówców Control Engineering Polska integracja panelu ze sterownikiem ma sens jedynie w przypadku mniejszych maszyn. Przy dużych systemach powinno się stosować oddzielne rozwiązanie.

Kolorowo i wygodnie

Z oczywistych przyczyn użytkownikom paneli szczególnie zależy na ergonomii pracy. Nic więc dziwnego, że – jak wynika z uzyskanych przez nas informacji – preferują urządzenia z ekranami dotykowymi. Według naszych danych drugim z kolei niezwykle istotnym aspektem działania paneli HMI są możliwości graficzne tych urządzeń. Współczesne panele są pod tym względem szczególnie wydajne. W efekcie, jak twierdzi Paweł Fraś, Product Manager HEC, HMI, SCADA w Schneider Electric Polska, technologia graficzna będzie wypierać tekstową. Poza tym w przyszłości mamy mieć do czynienia ze zwiększającą się przekątną ekranu. Według Pawła Frasia dla klientów coraz większe znaczenie będzie miała szeroka paleta kolorów i zwiększony kąt widzenia. Przedstawiciel Schneidera podkreśla przy tym, że panele graficzne znajdują zastosowania w miejscach, gdzie do tej pory używane były elementy sterowania i sygnalizacji. Co za tym idzie, panelom stawiane są coraz bardziej surowe wymagania odnośnie większego stopnia ochrony IP. Z najnowszych danych Control Engineering Polska wynika, że kwestia ochrony IP od frontu panelu jest istotna z punktu widzenia co trzeciego użytkownika. To więcej niż rok temu, gdy w odpowiedzi na to pytanie uzyskaliśmy 25% wskazań. Stopień ochrony tylnej części panelu to kwestia drugo- a nawet trzeciorzędna. Tyle użytkownicy…