Top temat w Lenze to Dyrektywa ErP

  Od czerwca 2011 w Unii Europejskiej określono przepisami prawa minimalne stopnie sprawności dla silników trójfazowych. Aby umożliwić Państwu szybką orientację w tym zakresie, firma Lenze zebrała odpowiedzi na najważniejsze pytania.

  Kiedy nowe regulacje wchodzą w życie?

  Których produktów to dotyczy?

  • 2-, 4-, 6-biegunowe asynchroniczne silniki trójfazowe 0,75 … 375 kW
  • 50 Hz i/lub 60 Hz
  • S1 ? praca ciągła
  • Motoreduktorów oraz silników zasilanych falownikiem

  Których produktów to nie dotyczy?

  • Wszystkie silniki, które nie spełniają wyżej wymienionych wymogów (np. silnik o innych częstotliwościach znamionowych).
  • Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnie z ATEX
  • Silniki, które są kompletnie zintegrowane z produktem a których sprawności nie można zmierzyć niezależnie od tego produktu (np. kompresory).
  • Silniki o zmiennych biegunach
  • Silniki hamujące
  • Silniki przystosowane do: ? Temperatury otoczenia < -15 °C lub > 40 °C
  • Wysokości zabudowy >1000 m
  • Napięcia znamionowego >1000 V

  Jakie oznakowanie otrzymają silniki?

  • Silniki sprawne energetycznieprzydziela się do odpowiednich klas sprawności zgodnie z IEC/EN 60034-30. Klasa sprawności jest oznakowana na silniku. Istniejące do tej pory oznakowanie klasy sprawności przestaje obowiązywać.

  W jaki sposób można osiągnąć wyższą sprawność?
  Wyższą sprawność można osiągnąć przez:

  • Większe wykorzystanie aktywnych materiałów
  • Wykorzystanie laminatów o niskich stratach
  • Podwyższenie współczynników wypełnienia miedzią

  IEC/EN Porównywalne z 60034-30 w Europie w USA
  NEMA
  IE1 eff2 EnergyEfficiency
  NEMA
  IE2 eff1 HighEfficiency
  NEMA
  IE3 ? PremiumEfficiency
  Co zmienia się technicznie w porównaniu z dotychczasowymi silnikami trójfazowymi (IE1)?

  W zależności od wybranych środków konstrukcyjnych, mogą wystąpić następujące skutki:

  • Zmiany charakterystyki prędkości obrotowej/momentu obrotowego (np. obroty znamionowe, poślizg, parametry startu)
  • Zmiany prądów/napięć
  • Zmiany momentu obrotowego
  • Zmiany wymiarów
  • Zmniejszenie nagrzewania

  Czy istnieją specjalne procedury dla efektywnych silników?

  Odbiór przez państwową instytucję dopuszczeniową nie jest konieczny.
  Zgodność CE potwierdza min. zgodność z oficjalnym ustawodawstwem w zakresie efektywności i standardowych klasyfikacji dotyczch efektywności.

  Czy obowiązuje określona data rozruchu lub uruchomienia maszyny?

  Oficjalne przepisy prawne dotyczą tylko pierwszego rozruchu (np.przez import lub sprzedaż silnika przez producenta  handlarzowi). Od określonych dat nie wolno wykorzystywać silników, które nie mieszczą się w prawnych granicach ważności i nie spełniają minimalnych stopni sprawności. Dotyczy to wyłącznie krajów Unii Europejskiej. Silniki, które zostały już zamówione traktowane są jako już uruchomione i można je jeszcze stosować po określonej dacie.

  Czy istniejące już maszyny muszą zostać przebudowane? Co będzie w przypadku konieczności naprawy?

  Dla istniejących, już uruchomionych silników trójfazowych, obowiązkowe zmiany nie są wymagane. W przypadku prostych napraw (np. wymiana łożyska) można nadal wykorzystywać istniejący silnik. Jeśli podczas naprawy zostanie wymieniony cały silnik, to nowy silnik musi spełniać nowe przepisy dotyczące efektywności.

  Jakie wsparcie oferuje Lenze?

  Z jednej strony doradzamy szczegółowo w jaki sposób należy spełnić wymogi prawa. Z drugiej strony wykraczamy poza rozważania dotyczące wymaganych standardów. Nasza koncepcja Lenze BlueGreen Solutions wskazuje Państwu trzy drogi do podwyższenia sprawności energetycznej, z uwzględnieniem całego systemu napędowego: przemiennika częstotliwości, silnika i przekładni.

  Posiadamy bardzo efektywne, wzajemniedopasowane produkty:

  • Silniki trójfazowe (motoreduktory) L-force MH odpowiadają klasie efektywności IE2 i w ten sposób spełniają wymogi przepisów. Klasa efektywności IE2, w porównaniu z silnikami IE1, osiągana jest na ogół bez przeskoku typu. Dzięki temu niepotrzebne stają się kosztowne zmiany konstrukcyjne.
  • Nasze przekładnie L-force wykazują bardzo wysokie sprawności rzędu 94..98%. W ten sposób oszczędności w zużyciu energii uzyskujemy nie tylko dzięki silnikowi.
  • Nasze przemienniki częstotliwości z serii 8400 można dokładnie dopasować do oddawanej przez silnik mocy w zależności od konkretnego procesu napędowego.

  Z przyjemnością prześlemy Państwu odpowiednią dokumentację lub zorganizujemy dla Państwa osobistą konsultację.

  www.Lenze.pl