TOP 5 artykułów 2018 roku

Druk 3D w przemyśle

Drukarki 3D stanowią obecnie integralną część parku maszynowego wielu zakładów przemysłowych, w których stosowane są zarówno w procesach prototypowania, jak i wytwarzania narzędzi i produkcji małoseryjnej. Drukowanie przestrzenne to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina, oferująca coraz nowsze i doskonalsze rozwiązania mające na celu optymalizację produkcji oraz poprawę jakości wytwarzanych elementów.

Uproszczenie układów automatyki bazujących na napędach oraz na sterowniku głównym

Innowacje w obszarze monitoringu i kontroli układów kinematyki bazujących na napędach oraz na sterowniku głównym rozszerzają możliwości integracji oraz zwiększają liczbę dostępnych funkcji sterowania.

Sterowanie w pętli otwartej czy zamkniętej?

Układy regulacji w pętli zamkniętej i otwartej mają swoje szczególne zastosowania i operatorzy procesu powinni poznać i przeanalizować wszystkie okoliczności, zanim zdecydują się na wybór odpowiedniego rozwiązania. Oczywistą zaletą regulacji w pętli zamkniętej jest wiedza, jak proces reaguje na działania regulatora. Z drugiej strony, jeżeli nie ma wątpliwości, co się wydarzy po podaniu odpowiedniego sygnału przez regulator w pętli otwartej, nie ma potrzeby zamykania pętli przez urządzenie pomiarowe.

Rozwiązywanie problemów związanych z integracją systemów

Integratorzy systemów muszą spełniać wymagania firm obowiązujące w zakładach, w których są instalowane systemy, jak również zapewnić pełną integralność techniczną projektów.

Najlepsze praktyki wykorzystania technologii chmury obliczeniowej w przemyśle

Integrowanie technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT) z tradycyjnymi informatycznymi systemami nadzorowania procesów produkcyjnych i technologicznych SCADA (ang. supervisory control and data acquisition) oraz interfejsami operatorskimi HMI (ang. human-machine interfaces), przynosi firmom z branży przemysłowej wiele korzyści.