Teradyne ogłasza zmianę w zarządzie Universal Robots

Teradyne, Inc. ogłosiło, że Jürgen von Hollen, prezes Universal Robots (UR) podjął decyzję o ustąpieniu ze stanowiska z dniem 31 grudnia 2020, z zamiarem nowych przedsięwzięć w niekonkurencyjnym obszarze. Pan von Hollen działał jako prezes Universal Robots od października 2016.

„Dziękuję Jürgenowi za 4 lata przywództwa w UR, rosnącym ze statusu start-upu do pozycji niekwestionowanego lidera w segmencie przemysłowych robotów współpracujących” – powiedział Mark Jagiela, prezes i dyrektor wykonawczy Teradyne. „Jürgen pozostawia firmę z utalentowanymi pracownikami, ekosystemem zaangażowanych dystrybutorów i partnerów technologicznych oraz rosnącą, globalną bazą klientów z ponad 50 000 wdrożonych cobotów. Jest to silna platforma do osiągania kolejnych etapów wzrostu”.

Rolę prezesa UR, do momentu objęcia stanowiska przez nowego lidera, będzie pełnił Gregory Smith, prezes Teradyne Industrial Automation Group. 


Universal Robots