Teoria i praktyczne uwagi

  Stanisław Jamroz, Główny Konstruktor, Zakłady Automatyki „POLNA”
  Teoria i praktyczne uwagi
  Siłowniki są to elementy nastawcze sterujące pracą urządzeń wykonawczych takich jak zawory, przepustnice i inne. Ich celem jest przetworzenie odpowiedniego sygnału pneumatycznego lub elektrycznego na mechaniczne przemieszczenie elementów ruchowych.
  Siłownik powinien zapewnić odpowiednią siłę dyspozycyjną, skok, czas przesterowania oraz żądaną charakterystykę statyczną.
  W zależności od użytej energii siłowniki dzielimy na pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne.
  Najbardziej ogólny i powszechny podział siłowników pneumatycznych jest następujący:
  a) ze względu na konstrukcję:
  – membranowe,
  – tłokowe.
  b) ze względu na działanie:
  – jednostronnego działania, sprężynowe,
  – dwustronnego działania, bezsprężynowe.
  c) ze względu na ilość sprężyn:
  – jednosprężynowe, 
  – wielosprężynowe.
  d) ze względu na działanie powietrza:
  – działanie proste, powietrze wysuwa trzpień,
  – działanie odwrotne, powietrze cofa trzpień.
  Najpowszechniej stosowane są siłowniki pneumatyczne membranowe sprężynowe.
  Zaletą siłowników pneumatycznych są: niski koszt wytwarzania, łatwa obsługa, wysoka jakość działania w trudnych warunkach środowiskowych oraz możliwość wyposażania w osprzęt dodatkowy, taki jak: ustawniki pozycyjne, przetworniki, urządzenia wspomagające (volume booster), zawory szybkiego spustu.
  Wadą siłowników pneumatycznych są: ograniczony skok, ograniczenie siły dyspozycyjnej, stosunkowo duże wymiary gabarytowe.
  Przy siłownikach o dużej powierzchni membrany problemem może być również duży czas przesterowania. Sposobem do jego zmniejszenia jest stosowanie większych średnic przewodów powietrza, zaworów szybkiego spustu oraz urządzeń wspomagających.
  W ostatnich latach dominującą pozycję na rynku siłowników pneumatycznych membranowych zajmują siłowniki wielosprężynowe. Zapewniają one zmniejszenie wymiarów gabarytowych w stosunku do siłowników jednosprężynowych, umożliwiają w szerokim stopniu zmianę zakresu sprężyn i siły dyspozycyjnej jedynie przez zmianę ilości sprężyn oraz zmianę ich napięcia wstępnego. Kształt membrany zapewnia jej stałą powierzchnię czynną w funkcji skoku, co gwarantuje doskonałą charakterystykę statyczną siłownika.