Tempo spowolnienia w polskim przemyśle słabnie

  W maju br. wskaźnik PMI, obrazujący kondycję polskiego sektora przemysłowego, wyniósł 48,0 pkt wobec 46,9 pkt miesiąc wcześniej – wynika z danych banku HSBC i firmy Markit. Poziom 50 pkt stanowi granicę między rozwojem sektora a recesją.
  Jak wskazano w poniedziałkowym komunikacie, polski sektor przemysłowy pozostał w maju w obszarze spadków. "Warunki w sektorze pogorszyły się czternasty miesiąc z rzędu, zarejestrowano jednak oznaki osłabienia spadków: liczba nowych zamówień, wielkość produkcji i poziom zatrudnienia zmalały w wolniejszym tempie. Z kolei koszty produkcji spadły piąty miesiąc z rzędu, co jest jednym z najdłuższych okresów spadków od ponad jedenastu lat" – podkreślono.

  Dodano, że kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do ogólnego pogorszenia warunków w sektorze przemysłowym był dalszy spadek liczby nowych zamówień. "Spadają one nieprzerwanie od lutego 2012 r. Jest to trzeci najdłuższy okres spadków w tym obszarze w historii badań. Niemniej jednak tempo tego spadku osłabiło się w maju i było najsłabsze od początku 2013 r." – napisano w komunikacie.

  Zaznaczono, że w maju zmalała liczba zamówień zarówno krajowych, jak i eksportowych, jednak tempo spadku liczby nowych zamówień eksportowych było zdecydowanie większe.

  "W maju wraz ze spadkiem liczby nowych zamówień zmalała wielkość produkcji w polskim sektorze przemysłowym. Tempo tego spadku uległo osłabieniu, po raz pierwszy od początku roku, nadal jednak było drugim najszybszym od siedmiu miesięcy" – stwierdzono.

  Dodano, że w minionym miesiącu ilość zakupionych środków produkcji ponownie zmalała, jednak w tempie najsłabszym od trzech miesięcy. "Presja na dostawców nadal pozostała słaba, a czas dostaw uległ skróceniu w największym stopniu od czterech lat" – czytamy.

  Z danych wynika również, że w maju średnie koszty produkcji spadły piąty miesiąc z rzędu, co jest jednym z najdłuższych okresów spadku kosztów produkcji w polskim sektorze przemysłowym od przeszło 11 lat. "Tempo tego spadku uległo osłabieniu w porównaniu do kwietnia, kiedy to odnotowano 51-miesięczny rekord. Z kolei ceny pobierane za wyroby gotowe spadły szósty miesiąc z rzędu" – wskazano.

  "Tempo spowolnienia słabnie – to najbardziej pozytywny wniosek z analizy odczytów wskaźników PMI dla Polski od ponad roku. Indeks PMI w maju odbił się od kwietniowego dołka, kiedy odczyt PMI był najniższy od połowy 2009 r." – powiedziała cytowana w komunikacie ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej Agata Urbańska-Giner.

  Dodała, że wciąż nie widać sygnałów osiągnięcia dna przez spowolnienie gospodarcze w pierwszym kwartale br., "co nadal zakładają bank centralny i Ministerstwo Finansów". "To przemawia za dalszym luzowaniem polityki pieniężnej. Badanie PMI pokazało najdłuższy miesięczny cykl spadku kosztów produkcji od ponad jedenastu lat. Wraz ze wskaźnikiem inflacji, kształtującym się na poziomie istotnie poniżej celu banku centralnego, powinno to wspierać dalsze obniżki stóp procentowych. Oczekujemy, że bank centralny zredukuje swoją główną stopę procentową do 2,25 proc. do września 2013 r. z 3 proc. obecnie" – stwierdziła.