Technologia LED nieuchronnie zdominuje rynek oświetleniowy

  Przychody globalnego rynku oświetlenia LED wzrosną z 3,57 mld USD w 2011 roku do 23,24 mld USD w 2018 roku.
  Impulsami do takiego wzrostu są nowe przepisy i rozwój technologii ? ocenia firma doradcza Frost & Sullivan. Przepisy doprowadzą do systematycznego wyeliminowania zarówno żarowych, jak i innych nieefektywnych źródeł światła. Spadek cen dodatkowo przyczyni się do wzrostu popytu na oświetlenie LED, a zarazem do zwiększenia jego udziału w rynku we wszystkich obszarach zastosowań, lecz przede wszystkim w największym segmencie rynku oświetleniowego, czyli w budynkach mieszkalnych.

  Unia Europejska jako jeden z pierwszych prawodawców rozpoczęła wdrażanie przepisów zmierzających do wycofania oraz zakazu produkcji i sprzedaży oświetlenia żarowego. Chociaż proces ten będzie przebiegał stopniowo, przyniósł już pierwsze efekty po stronie popytu, ocenia F&S.

  Europa stała się jednym z ważniejszych rynków oświetlenia LED. Największą dynamikę wzrostu będzie można zaobserwować w Europie Zachodniej w krótkim i średnimokresie, natomiast przyspieszenie rozwoju rynku oświetlenia LED w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpi dopiero w średniej i dłuższej perspektywie.

  Podobną do unijnej politykę regulacyjną przyjęły, a pewnych przypadkach zaczęły wdrażać, takie kraje jak: Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Kanada i Australia. W Azji stosowne zmiany w przepisach wprowadza się w: Japonii, Chinach, Korei i na Tajwanie. Niektóre z tych krajów wdrożyły nawet zachęty finansowe dla konsumentów i producentów.

  Ceny i technologia należą do podstawowych czynników utrudniających rozpowszechnienie oświetlenia LED. Jednak zgodnie z przewidywaniami, ceny tego oświetlenia będą ciągle spadać i przed upływem dekady powinny osiągnąć poziom porównywalny z cenami innych źródeł światła.

  Niezależnie od tego, producenci oświetlenia LED powinni także dążyć do zapewnienia nabywcom większych korzyści w stosunku do ceny, a konkretnie do zaoferowania większej liczby lumenów w przeliczeniu na jednego dolara.

  Producenci potraktowali priorytetowo prace badawczo-rozwojowe mające na celu przezwyciężenie tego problemu, co zaowocowało istotnymi ulepszeniami, jeśli chodzi o jasność, konstrukcję i jakość elementów ? stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. Kwestią otwartą pozostaje, jak klienci przyjmą te unowocześnienia.