Tauron ukończył budowę bloku 50 MW w Bielsku-Białej

    W Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała, należącym do Tauron Wytwarzanie, zakończyła się budowa opalanego węglem kamiennym bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 106 MWt z akumulatorem ciepła – poinformował Tauron Polska Energia.

    Tauron Polska Energia podał, że nowa jednostka rozpocznie regularną pracę jesienią – wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Inwestycja kosztowała ponad 617 mln zł, a rozpoczęła się pod koniec 2011 r. Jej realizacja ma kluczowe znaczenie dla systemu ciepłowniczego Bielska-Białej. Elektrociepłownia pokrywa prawie 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców miasta i okolic na ciepło i energię elektryczną. Nowy blok w porównaniu z jednostkami dotychczas pracującymi w Bielsku-Białej będzie emitował o 90 proc. mniej SO2 i prawie o 25 proc. mniej CO2. Ponad 17-krotnie zmniejszy się emisja pyłu, a trzykrotnie tlenków azotu.

    – Inwestycja w Bielsku-Białej jest kolejnym projektem, który grupa Tauron zakończyła w 2013 r. W I i II kwartale tego roku oddaliśmy do eksploatacji bloki biomasowe w Jaworznie (50 MW), Stalowej Woli (20 MW) i Tychach (40 MW). 20 czerwca podpisaliśmy umowę na budowę kogeneracyjnego bloku węglowego o mocy 50 MW w Tychach, a 12 lipca zawarliśmy kolejny kontrakt na budowę turbogeneratora o mocy 50 MW w Dąbrowie Górniczej. Przed nami kolejne decyzje – powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

    Bielski blok zaopatrzony jest w kocioł parowy fluidalny o wydajności ok. 220 t/h oraz turbinę przeciwprężną o mocy ciepłowniczej 106 MWt, i mocy elektrycznej 50 MWe. Dla skompensowania dobowych wahań obciążeń, szczególnie w okresie przejściowym sezonu grzewczego, wybudowano akumulator ciepła o pojemności użytkowej ok. 20 tys. m3. Dodatkowo dla zaspokojenia szczytowych potrzeb ciepłowniczych zamontowano dwa kotły szczytowe opalane olejem o łącznej mocy ok. 80 MWt. Odbiorcą produkowanej energii cieplnej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Therma, z którym Tauron Wytwarzanie zawarł długoterminową umowę na dostawy ciepła.