Targowy czerwiec

Czerwiec był miesiącem, w którym odbywały się dwie znaczące imprezy targowe. Na naszym podwórku były to targi ITM (Innowacje-Technologie-Maszyny), które ? jak twierdzą organizatorzy ? zgromadziły ponad 900 wystawców z kilkudziesięciu krajów i terytoriów na powierzchni ponad 20 tys. m? Targi odwiedziło ok. 16 tys. osób z Polski i zagranicy. Wystawcy tegorocznej edycji generalnie byli zadowoleni zarówno z formy, jak i treści tegorocznych targów. Podkreślali obecność tzw. kwalifikowanych zwiedzających, co dobrze rokuje po przeprowadzonych rozmowach.  Ponadto podkreślali oni dobrą organizację targów (sprawozdanie na str. 12). Na targach pojawiło się sporo nowości, o niektórych z nich piszemy w naszym tekście. Targom towarzyszyły jak zwykle konferencje, a kapituła przyznała Złote Medale MTP.
Kolejną ważną imprezą ?tym razem zagraniczną ? były targi AUTOMATICA 2010, które odbyły się w Monachium (piszemy o nich na str. 4 i 5). Ponad 31 tys. odwiedzających ze 114 krajów potwierdziło silną pozycję targów AUTOMATICA na targowym rynku przemysłowej Europy. Wśród ponad 700 wystawców można było spotkać firmy z branż takich jak: technika montażu i obsługi, robotyka, przemysłowe przetwarzanie obrazu, systemy pozycjonowania, technika napędowa, sensoryka, technika sterowania, technika zabezpieczeń, technika zasilania, oprogramowanie, usługi i usługodawcy, badania i technologia.
Poza relacjami z targów w wakacyjnym wydaniu Control Engineering Polska znajdą Państwo jak zwykle wiele informacji o najnowszych technologiach w automatyce. Szczególnie polecam Temat z okładki ? artykuł pt. ?Od rozwiązań elektroniki użytkowej do interfejsów człowiek-maszyna? (str. 18), w którym autor pokazuje, jak ludzie ?wychowani? na sprzęcie powszechnego już użytku, jakim są telefony komórkowe i palm topy formułują swoje oczekiwania wobec interfejsów HMI. Okazuje się, że użytkownicy oczekują takiej samej łatwości w komunikowaniu się z urządzeniem, jaka jest możliwa w przypadku np. iPoda firmy Apple. W dodatku coraz więcej urządzeń takich jak telefony komórkowe może stać się pełnoprawnym sprzętem do zbierania i przetwarzania danych z urządzeń zainstalowanych na linii produkcyjnej. Umożliwia to komunikacja bezprzewodowa, która coraz powszechniej stosowana jest w przemyśle.
Ponadto polecam pozostałe artykuły w naszym miesięczniku za szczególnym uwzględnieniem raportu poświęconego napędom.
  
 Tomasz Kurzacz
 redaktor naczelny
 tk@controlengpolska.com