Targi VISION

Od 6 do 8 listopada 2007 r. w Stuttgarcie odbędą się kolejne ? jubileuszowe ? 20. Międzynarodowe Targi Przemysłowego Przetwarzania Obrazu i Technologii Identyfikacyjnych VISION. Targi VISION to wiodąca impreza wystawiennicza tej branży na świecie, na żadnych innych targach nie jest prezentowana tak różnorodna tematyka związana z branżą przemysłowego przetwarzania obrazu i technologii identyfikacyjnych.

O międzynarodowym charakterze targów świadczy duży udział wystawców i zwiedzających z zagranicy. W ubiegłorocznych targach spośród 216 wystawców aż 42% stanowiły firmy zagraniczne, zaś spośród prawie 5 300 specjalistów zwiedzających targi 32% przybyło spoza Niemiec; w sumie na targach znaleźli się przedstawiciele 40 krajów ze świata ? z Europy, USA, Australii i Azji.

Extra online

Tegoroczne targi zapowiadają się na jeszcze większy sukces niż ubiegłoroczna ? już teraz na 8 miesięcy przed targami zarezerwowana została cała powierzchnia z poprzedniego roku, a dzięki otwarciu nowych terenów targowych w Stuttgarcie, na których odbędą się po raz pierwszy tegoroczne targi VISION, wystawcom zostaną zapewnione jeszcze lepsze warunki do prezentacji swoich produktów, a zwiedzającym łatwiejszy dojazd na teren targów (nowe tereny targowe są położone tuż przy lotnisku i autostradzie), co z pewnością wpłynie na zwiększenie liczby firm uczestniczących w targach.

Zakres tematyczny targów obejmuje:

  • systemy: systemy przetwarzania obrazu oraz inteligentne kamery;
  • komponenty: oświetlenie, optyka, lasery, kamery, kamery na podczerwień, kamery odchylenia poziomego, kamery high-speed, czujniki optyczne, procesory, przyrządy pomiarowe do obróbki obrazu, oprogramowanie komputerowe oraz inne;
  • usługi: dokumentacja techniczna, konstruowanie, prototypy, badania, prasa fachowa i doradztwo;
  • zastosowanie przetwarzania obrazu w innych branżach przemysłu m.in. przemyśle samochodowym, budowie maszyn, chemii, elektronice i elektrotechnice, optyce, mechanice precyzyjnej, medycynie, telekomunikacji, obróbce metali, przemyśle stoczniowym, transporcie i logistyce oraz wielu innych;
  • obszary zastosowań: optyczne rozpoznawanie znaków (OCR/OCV), czytniki kodów kreskowych, czytniki kodów 2D i 3D, systemy bezpieczeństwa, identyfikacja ? rozpoznawanie przedmiotów, rozpoznawanie położenia, analiza sekwencyjna, kontrola jakości, kontrola barw, kontrola komplementarności, analiza struktury, rozpoznawanie formy, pomiary i porównanie 2D, pomiary i porównanie 3D, system wizyjny identyfikacji elementów na linii produkcyjnej (na bieżąco), dwuwymiarowy system wizyjny identyfikacji pojedynczych elementów, trójwymiarowy system wizyjny identyfikacji pojedynczych elementów.

Targi VISION to jednak nie tylko prezentacja oferty wystawców, targi są także platformą wymiany know-how między naukowcami prowadzącymi prace badawcze, producentami, a użytkownikami. Wymianie wiedzy służy program ramowy targów, m.in. prezentacja najnowszych trendów i osiągnięć branży z cyklu ?Industrial VISION Days? ? współorganizowane przez VDMA (Niemiecki Związek Producentów Maszyn i Urządzeń).

Targi promują innowacyjne technologie, procedury i rozwiązania systemowe ? wiele wystawców prezentuje swoje nowości po raz pierwszy właśnie na targach VISION. Jako zachęta dla przedsiębiorców, instytutów naukowych i uniwersytetów służy przyznawana już po raz 15. w tym roku nagroda VISION-Award za najbardziej innowacyjny produkt, technologię czy rozwiązanie systemowe w branży przemysłowego przetwarzania obrazu.

Więcej informacji na temat targów VISION uzyskają Państwo w biurze Przedstawicielstwa Targów Stuttgarckich w Polsce, tel. 22 620 71 98, 620 72 98, e-mail: karas@eurotargi.com, kuzmiska@eurotargi.com.

Aneta Kuźmińska
Przedstawicielstwo Targów Stuttgarckich