Targi Hannover Messe 2009

W tym roku na targach Hannover Messe swoje produkty zaprezentowało 6 150 firm z ponad 60 krajów. Ogólnoświatowe premiery miało ponad cztery tysiące nowości ? więcej niż kiedykolwiek. Najwięcej stoisk wykupiły w tym roku firmy z Włoch, Chin, Korei Południowej, Turcji i Indii. Partnerem tegorocznej edycji Hannover Messe była Korea Południowa.
Na trzynastu imprezach targowych odbywających się w ramach Hannover Messe 2009 zaprezentowano ofertę wszystkich niemal branż przemysłowych ? od automatyki i technologii napędów poprzez energetykę i logistykę po badania i rozwój. Tegoroczne hasło ?Efektywność energetyczna procesów przemysłowych? obecne było we wszystkich obszarach tematycznych. W każdej z hal można było zobaczyć, jak w sposób optymalny można wykorzystywać zasoby naturalne oraz tworzyć maksymalnie wydajne produkty i technologie.  
Idea efektywności energetycznej znalazła swoje odzwierciedlenie w wydarzeniach specjalnych towarzyszących targom. Omawiano ten temat w czasie licznych dyskusji eksperckich, forów i kongresów. Światowej klasy specjaliści przedstawili możliwości optymalnego zarządzania energią oraz propozycje długofalowej polityki w tym zakresie. W ramach kongresu energetycznego World Energy Dialogue, który w tym roku odbył się pod hasłem ?Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię?, zaprezentowano strategie tworzenia efektywnego energy mix ? połączenia energii z różnych źródeł. Dyskutowano też na temat zabezpieczenia ciągłości dostaw oraz podziału i dystrybucji energii. Oprócz wykorzystania energii do celów przemysłowych w centrum uwagi na tegorocznych targach było też jej pozyskiwanie. Nowe targi energii wiatrowej WIND zgromadziły 156 wystawców z tego dynamicznie rozwijającego się sektora. 
Dużym zainteresowaniem wśród gości cieszyły się rozwiązania mobilne. Na pokazie specjalnym E-Motive producenci pojazdów, systemów i komponentów zaprezentowali technologie stosowane w napędach elektrycznych i hybrydowych. Rozwiązania mobilne od dawna już goszczą na Hannover Messe. W roku 2010 zainaugurowana zostanie odrębna branżowa impreza tematyczna poświęcona tej tematyce ? targi MobiliTec. Główny nacisk położony zostanie na innowacyjne rozwiązania, takie jak: napędy hybrydowe i elektryczne, mobilne nośniki energii oraz paliwa alternatywne.  
Na Hannover Messe 2009 zorganizowano wiele inicjatyw skierowanych do młodych inżynierów oraz uczniów i studentów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Giełda Pracy i Kariery, w ramach której przedstawiciele firm z branży szukali specjalistów i praktykantów. Inicjatywa TectoYou, której celem jest obudzenie w młodych ludziach fascynacji techniką, przyciągnęła w tym roku ponad 10 tysięcy zwiedzających. Na targi przyjechało w tym roku 250 zorganizowanych grup uczniów i studentów z całych Niemiec ? 60 specjalnie przeszkolonych przewodników oprowadzało je każdego dnia po terenach wystawienniczych, pokazując i omawiając najciekawsze obszary tematyczne.
Hannover Messe 2009 odwiedziło w sumie ponad 210 tysięcy osób. Co czwarty zwiedzający przyjechał do Hanoweru spoza granic Niemiec. Najwięcej gości zagranicznych przybyło z Europy (70%), Azji (19%) oraz Ameryki (7%). W rankingu krajów, z których pochodziło najwięcej zwiedzających, prym wiodły: Holandia, Austria, Belgia, Indie, Dania i Włochy. 
Kolejne targi Hannover Messe odbędą się w dniach 19-23 kwietnia 2010 r. i