Szybkość bez ograniczeń

Gotowe do zainstalowania manipulatory Festo z innowacyjnym napędem paskowym ułatwiają bardzo dynamiczne operacje montażowe. Można je stosować we wszystkich przypadkach wymagających szybkiego, elastycznego i ekonomicznego pozycjonowania.

Wymagania stawiane automatyzacji układów złożonych z robotów i systemów manipulacyjnych są różnorodne i skomplikowane. Coraz mniejsze serie oraz rosnąca liczba wariantów produktu wymagają krótszych czasów rekonfiguracji i ekonomicznego procesu produkcji.
Ponadto na potrzeby kontroli jakości w układach sterowania coraz częściej wykorzystywane są inteligentne systemy adaptacyjne, np. systemy wizyjne. Oznacza to, że rozwiązania muszą być elastyczne, tzn. mieć możliwość rozbudowy i zmiany konfiguracji. I ostatni, nie mniej ważny wymóg: zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji dzięki zwiększeniu wydajności.
Portal-H opracowano z myślą o powyższych wymaganiach oraz o dynamicznych operacjach manipulacyjnych i montażowych małych (masa do sześciu kilogramów) elementów, które wymagają szybkiego przenoszenia i elastycznego pozycjonowania. Sterownik robotów CMXR, wchodzący w skład gotowego do montażu zestawu, łączy elementy mechaniczne, napędy elektryczne i algorytm regulacji, tworząc w ten sposób kinematyczne rozwiązanie systemowe.
Portal-H jest tańszą alternatywą robotów o kinematyce delta. Zwarta konstrukcja charakteryzuje się nisko położonym środkiem ciężkości i odpowiednio niskimi napędami o prostej budowie. Oznacza to mniejszą powierzchnię montażową, która przy okazji pozwala uporządkować układ linii produkcyjnych. W przeciwieństwie do systemów o kinematyce delta, napędy liniowe można dopasowywać do żądanego zakresu ruchu roboczego. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie portali do specjalnych wymagań i osiągnięcie optymalnego czasu cyklu połączonego z maksymalną dynamiką – bez żadnych ograniczeń przestrzeni roboczej. Zoptymalizowana charakterystyka przyspieszania i hamowania pozwala na uzyskanie w osiach X i Y skoku od dwóch metrów przy powtarzalności 0,1 mm. Co więcej, szybki Portal-H łączy dynamikę systemu manipulacyjnego z silnikiem liniowym ze stosunkowo niskim kosztem rozwiązania z paskiem zębatym, będąc przy tym o 30% szybszym od układów konwencjonalnych.
Ruch linowy i obrotowy w jednym module
Moduł liniowo-obrotowy rozszerza możliwości szybkiego Portalu-H dzięki wprowadzeniu dwóch dodatkowych stopni swobody oraz umożliwia ruch liniowy i obrotowy w ramach tego samego zespołu. Niezależny ruch w dwóch osiach sprawia, że moduł jest idealnym rozwiązaniem dla operacji montażu. Operacje te często wymagają połączenia ruchu liniowego i obrotowego w celu skorygowania ustawienia elementów po opuszczeniu przez nie urządzenia podającego, a przed montażem. Moduł liniowo-obrotowy składa się z tulei z możliwością przeprowadzenia przez nią zasilania układu chwytającego i tworzy oś Z, na której zamocowany jest chwytak. Moduł liniowo-obrotowy może osiągać przyspieszenie 20 m/s² i prędkość 1,5 m/s. Pozwala to na użycie chwytaków podciśnieniowych i mechanicznych do przenoszenia przedmiotów ważących do jednego kilograma. www.festo.com