Szanowni Państwo

Wracamy do naszych Czytelników po miesięcznej przerwie. Nasze plany wydawnicze przewidują w styczniu i sierpniu dwie miesięczne przerwy w wydawaniu czasopisma, aby zsynchronizować naszą działalność z planami wydania międzynarodowego.
Jak zwykle zachęcam do odwiedzenia stron, gdzie zamieszczamy artykuły o nowościach technicznych. Proszę zwrócić uwagę również na artykuły mówiące o zastosowaniu komunikacji cyfrowej Ethernet i CAN oraz na artykuł o języku XML niezwykle ułatwiającym wymianę danych pomiędzy różnymi aplikacjami.
Szczególnie jednak zachęcam do chwili refleksji podczas czytania ?artykuł z okładki? o ciągle dominującej roli regulatorów o algorytmie PID w dziedzinie sterowania procesami. Czy to nie interesujące, że większość metod pomiarowych i koncepcji regulacji powstało dawno temu, jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Przypomnijmy tu regulator PID, zwężkę pomiarową, regulator bezpośredniego działania, zawór grzybkowy i wiele, wiele innych. Oczywiście bardzo unowocześniliśmy te rozwiązania. Elektronika umożliwiła niezwykłe rozwinięcie tych technik i technologii, pozostawiając jednak zasady i podstawy techniczne niezmienne. We współczesnych czasach niezwykle rzadko mamy do czynienia z wynalezieniem nowej metody pomiaru czy opracowaniem nowatorskiego narzędzia regulacji! A przecież dysponujemy dziś nieporównywalnie większą wiedz i możliwościami technicznymi.
Panowie Inżynierowie! Czy zatem nasi dziadkowie byli bardziej zdolni i twórczy od nas? A może już wszystko zostało wynalezione i odkryte?
Mimo niezwykłego postępu techniki, stare dobre regulatory PID, stare dobre zwężki i stare dobre zawory grzybkowe trzymają się dzielnie i nieprędko będzie je można zastąpić równie wspaniałymi konstrukcjami. Najnowszy komputerowy system sterowania oparty na komunikacji cyfrowej współpracuje z mającą już niemal sto lat kryzą pomiarową.

"DZIWNY JEST TEN ŚWIAT"

To ostatnie odnosi się nie tylko do naszej branży.

Pozdrawiam wszystkich Czytelników

Przemysław Heldt, redaktor naczelny

p.heldt@controlengpolska.com