Systemy wizyjne maszyn ? światowe tendencje widoczne również w Polsce

W nadchodzącym roku spodziewany jest aż 64% wzrost inwestycji w sektorze systemów wizyjnych maszyn. Nastawy i konfiguracja urządzeń są coraz łatwiejsze; zmieniają się również metody oświetlania kontrolowanych obiektów.
Systemy wizyjne maszyn to najdynamiczniejszy obszar inwestycyjny w automatyce! Aż 64% spośród respondentów ankiety rozesłanej do prenumeratorów amerykańskiej edycji czasopisma Control Engineering przewiduje wzrost wydatków na zakup systemów wizyjnych w ciągu nadchodzących 12 miesięcy; u 29% z nich wydatki na te systemy utrzymają się na obecnym poziomie. W ankiecie z poprzedniego roku wzrost nakładów w 2006 roku przewidywało 35%, a utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie deklarowało aż 54%.
Wśród głównych czynników ograniczających inwestycje w tej dziedzinie wciąż pozostaje dostępność środków kapitałowych w budżecie przedsiębiorstw, deklarowana przez 32% respondentów (odsetek ten jednak zmniejszył się z 39% w roku 2005 i 46% w roku 2004). Wśród innych utrudnień dotyczących inwestycji w zakresie systemów wizyjnych maszyn znalazły się: 22% ? priorytet działań dla innych projektów z zakresu automatyki, 19% ? ograniczone zasoby kadry inżynierskiej oraz 10% ? znajomość, zrozumienie technik wizyjnych w przemyśle. Wskazują one, iż dawne czasy gdy systemy wydawały się i faktycznie były niezwykle skomplikowane dla użytkownika oraz drogie, odeszły już w zapomnienie (nie pojawia się czynnik cenowy).

Podstawowe obszary zastosowań systemów wizyjnych maszyn:

67% Inspekcja

33% Diagnostyka, testowanie, utrzymanie ruchu

30% Maszyny pakujące

28% Odczyt kodów paskowych

28% Pomiar gabarytów

27% Sterowanie i kontrola ruchu

22% Sprzęt drukujący, procesy sieciowe Web

20% Procesy ciągłe i sekwencyjne

20% Sterowanie maszyn, sprzęt CNC

20% Roboty

20% Kontrola, dozór i akwizycja danych

18% Weryfikacja, sprawdzanie

17% Produkcja elementów dyskretnych

15% Rozpoznawanie znaków graficznych

15% Pompy, wentylatory, mieszadła, wirówki

12% Ciągłe przetwarzanie produktów

12% Sprzęt do przenoszenia produktów lub elementów (windy, dźwigi, wyciągarki)

3% Inne

Źródło: Badania Control Engineering oraz Reed Corporate Research, sierpień 2006

Takie między innymi wnioski znalazły się w ostatnim raporcie opracowanym przez redakcję Control Engineering oraz ośrodek badawczy Reed Corporate Research, na podstawie ankiety rozesłanej do prenumeratorów, wykorzystujących lub planujących wykorzystanie systemów wizyjnych maszyn w swoich zakładach. Wyniki ankiety pochodziły od osób zaangażowanych w specyfikację, rekomendację i zakup systemów wizyjnych, wśród których 46% czyniło to ze względu na potrzeby własnego zakładu, 20% na potrzeby OEM, a 10% dla obu tych przesłanek.
Mikrotechnologie ? mikroceny
Dla osób działających w branży systemów wizyjnych maszyn, wspomniane wyżej tendencje nie były zaskoczeniem. ? Postęp, jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu w dziedzinie mikrotechnologii, spowodował znaczne obniżenie cen urządzeń i systemów wizyjnych ? stwierdza Jeff Schmitz, menedżer działu czujników wizyjnych w firmie Banner Engineering Corp. ? Ceny podstawowych czujników wizyjnych zaczynają się obecnie od ok. 3 000 zł, a czujników zaawansowanych funkcjonalnie od ok. 9 000 zł. To radykalny spadek w porównaniu z cenami tego typu urządzeń na poziomie ok. 90 000 zł, jakie firmy musiały płacić jeszcze 10 czy 15 lat temu za wieloelementowe systemy, wymagające specjalistycznej wiedzy, konfiguracji i profesjonalnego utrzymania (serwis). 

Najważniejsze cechy i funkcje systemów wizyjnych maszyn (ranking):

1. Osiągi

2. Łatwość użycia

3. Łatwość wprowadzania ustawień

4. Kompleksowość rozwiązania (w tym oprogramowanie)

5. Cena

6. Wytrzymałość

7. Dostępność wsparcia technicznego

8. Możliwości dostosowania do indywidualnych wymagań aplikacji

9. Szybkość działania

10. Kompleksowy dostęp do niezbędnych narzędzi

11. Możliwości integracji

Źródło: Badania Control Engineering oraz Reed Corporate Research, sierpień 2006

? Ten właśnie postęp w dziedzinie mikrotechnik, wraz z ogólnym wzrostem świadomości technicznej społeczeństwa, przyczyniają się do tego, iż konfigurację urządzeń wizyjnych może dziś przeprowadzić nawet sprzedawca czy pracownik firmy kupującej tego typu urządzenia ? kontynuuje Jeff Schmitz. ? Niezwykle pomocne są tu coraz bardziej przyjazne dla użytkownika interfejsy programowe i użytkowe, bazujące na popularnych formatach i standardach, jak np. środowisko Microsoft Windows.
Z ankiety wynika, że systemy wizyjne maszyn kontynuować będą swoją ekspansję w automatyce oraz rozszerzać strategię przyjazności dla użytkownika. Już tylko 37% jej respondentów przyznaje, iż systemy wizyjne są dla nich zbyt skomplikowane (w 2005 roku takiego zdania było 45% z nich).
Ben Dawson, kierownik strategii rozwoju w firmieipd, grupy Dalsa Digital Imaging przyznaje, że nowoczesne technologie są coraz łatwiejsze w użyciu i wielu klientów odkrywa (lub też odkrywa na nowo) ich jakościową zmianę. ? Kilka lat temu instalacja systemu wizyjnego maszyn była nie lada przedsięwzięciem, wymagającym zazwyczaj skorzystania z usług specjalistów w tej dziedzinie ? stwierdza Ben Dawson. ? Nowoczesne, łatwe w użyciu systemy, uczyniły ten proces bardzo łatwym i szybkim. Innowacyjne rozwiązania sprawiły, że wiedza ekspertów zawarta jest teraz we wnętrzu samych urządzeń, dzięki czemu ich interfejs stał się prosty i przyjazny dla inżynierów procesów produkcyjnych.
Systemy wizyjne maszyn są montowane w coraz szerszej i zróżnicowanej gamie aplikacji. Badanie, inspekcja stanowiąca 67% ogółu aplikacji, pozostaje wciąż niekwestionowanym liderem w tym względzie, wyprzedzając inne popularne zastosowania: diagnostyka, testowanie i utrzymanie ruchu ? stanowiące pozostałe 33%. Ankietowani wspomnieli jeszcze o innych aplikacjach (25% z nich wymienia je jako pierwszorzędne w swoich zakładach), które zestawiono tu w porządku malejącym: maszyny do pakowania, odczyt kodów paskowych, pomiary i kontrola ruchu.
Jako najpopularniejsze standardy komunikacji stosowane w systemach wizyjnych maszyn respondenci wymienili: Ethernet TCP/IP; standard 4-20 mA; standard 0-10 V; protokół DeviceNet oraz komunikację szeregową RS-485. Te standardy uplasowały się również w pierwszej piątce rozwiązań komunikacyjnych przewidywanych do zastosowań w ciągu następnych 12 miesięcy.
Inteligentne czujniki, integratorzy
45% ogółu respondentów wykorzystuje inteligentne czujniki wizyjne, a 81% przyznaje, ze posiadane czujniki spełniają w pełni stawiane im wymagania.
Ben Dawson zauważa, że firma ipd stosuje w systemach wizyjnych maszyn, procesorach i oprogramowaniu tzw. ?inteligencję?. ? Współpracujące z nami firmy wytwarzają kamery, a my odsprzedajemy je wraz z oświetleniem i optyką, pochodzącymi od renomowanych dostawców ? dodaje Ben Dawson. ? Urządzenia do kontroli ruchu dostarczane są zazwyczaj przez odpowiednich dystrybutorów lub integratorów systemów.
Poziom wykorzystania lub planowania wykorzystania integratorów systemów do konfiguracji systemów wizyjnych pozostały praktycznie na tym samym poziomie ? odpowiednio: 25% i 17%, w porównaniu do ankiety z 2005 roku.
? Integratorzy są z pewnością bardzo pomocni ? dodaje Jeff Schmitz z firmy Banner Engineering.
? Szczególnie dotyczy to procesów optymalizacji pozycjonowania czujników wizyjnych i oświetlenia ? stwierdza Jeff Schmitz. ? Zaleca się również skorzystanie z ich pomocy przy tworzeniu pierwszych instalacji systemów wizyjnych w zakładzie. Jednakże integratorzy specjalizujący się w systemach wizyjnych nie są potrzebni przy programowaniu prostych czujników wizyjnych.
Według niego obecnie głównym wyzwaniem branży jest dobór i właściwe umiejscowienie oświetlenia, przyczyniające się do poprawnego funkcjonowania czujników oraz dające możliwość uniknięcia pokusy nadmiernego zwiększania pola penetracji przez czujniki, wykraczającego poza ich możliwości funkcjonalne.
PRODUKTY
Trzecia i czwarta generacja kamer
Czujniki wizyjne serii PresencePLUS Pro i P4 to odpowiednio trzecia i czwarta generacja kamer przemysłowych występujących w tej serii produktów. W przeciwieństwie do bardziej rozbudowanych systemów wizyjnych produkty te służą do mniej zaawansowanych analiz obrazu, których dokonuje się za pomocą darmowego, dołączonego do czujników oprogramowania.
PresencePLUS Pro i Pro II to dwumodułowy czujnik wizyjny składający się z kontrolera oraz zdalnej kamery. Wyposażony we wszystkie dostępne narzędzia obróbki obrazu oferuje maksymalne możliwości detekcji, pomiaru i kontroli systemu. Najnowszym produktem serii jest kamera kolorowa w wykonaniu wodoodpornym w IP68.
Tańszym rozwiązaniem w dziedzienie detekcji wizyjnej może być PresencePLUS P4. Jest to jednomodułowy czujnik wizyjny, występujący w kilku konfiguracjach rozdzielczości oraz narzędzi obróbki obrazu ? dzięki czemu charakteryzuje się większą elastycznością, umożliwiającą wyważony dobór produktu do aplikcaji ze względu na stawiane wymagania oraz konieczne do poniesienia koszty.
Dla obu serii dostępny jest szeroki wybór: oświetleń, soczewek, elementów montażowych, akcesoriów. Umożliwiają one komunikację zarówno dwustanową, jak również odczyt wartości analogowych za pośrednictwem RS-232 lub sieci Ethernet.
Czujniki wizyjne PresencePLUS mogą znaleźć szerokie zastosowanie w aplikacjach kontroli jakości (np. sprawdzanie nadruku na produkcie), detekcji (np. wykrywania obecności nitów w elementach montażowych okien PCV) lub pomiaru.
Koszt takich czujników to kwota rzędu: 5 500 ? 15 000 zł. www.turck.pl
Turck sp. z o.o.
 Nowe kamery DVT 5×5
Firma SKK, dystrybutor systemów wizyjnych DVT Corporation na rynku polskim poszerzyła swoją ofertę o systemy wizyjne firmy Cognex.
Obecnie SKK oferuje ponad 20 modeli systemów wizyjnych. Wszystkie to tzw. inteligentne kamery o kompaktowej budowie wyposażone w mikroprocesor, pamięć, port Ethernet i We/Wy cyfrowe. Kamery są obsługiwane za pomocą intuicyjnego i łatwego w użyciu oprogramowania działającego w środowisku Windows. Nie wymagają komputera PC na miejscu instalacji. Inteligentne kamery są wykorzystywane do inspekcji i kontroli jakości wytwarzanych produktów w przemyśle: samochodowym, opakowań, spożywczym i innych.
Obecnie firma SKK wprowadza na rynek polski trzy nowe kamery DVT modele 515, 535 i 545, produkcji Cognex. Nowe kamery zastępują wycofane modele 510, 520, 530, 540. Wszystkie nowe modele kamer wykonują lepszej jakości zdjęcia (nowy element CMOS/CCD), są o 50% szybsze od poprzedników i w pełni kompatybilne zarówno z oprogramowaniem Intellect, jak i Framework. Kamery serii DVT 5×5 spełniające dyrektywy ROHS.
Cena produktu to 1995 euro.
www.skk.com.pl
SKK ? Systemy Kodów Kreskowych
Szeroka oferta produktów
Inteligentny czujnik szybkiego pozyskiwania i przetwarzania obrazów z funkcją detekcji OCR/OCV. Cechy systemu F160: złącza do dwóch kamer, rejestrowanie obrazów z dużą szybkością, przyspieszone algorytmy przetwarzania do wszystkich narzędzi kontroli, narzędzie do optycznego rozpoznawania i weryfikacji znaków, konfigurowany interfejs użytkownika i wyjście monitorujące, ochrona za pomocą hasła, gniazdo kart CompactFlash do przechowywania danych i obrazów, wewnętrzna pamięć trwała, mieszcząca 32 konfiguracje (a ponad 1 000 w przypadku zastosowania karty CompactFlash), komunikacja przez interfejs RS i 35 cyfrowych We/Wy.
System wizyjny do szerokiego zakresu kontroli jakości w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. Cechy systemu F210: zwiększona elastyczność procesu kontroli osiągnięta przy użyciu operacji rozgałęzienia i operacji warunkowych, programowanie makropoleceń dostosowujących pracę systemu, technologia Edge Code (EC) do wysoce precyzyjnych operacji kontrolnych, narzędzie precyzyjnego dopasowania Fine Matching do kontroli jakości nadruku, narzędzie szybkiego optycznego rozpoznawania i weryfikacji znaków (OCR/OCV), złącza do dwóch kamer, monitorowanie trendu do analiz procesu kontrolnego, gniazdo kart CompactFlash do przechowywania danych i obrazów, 35 cyfrowych We/Wy, złącze RS-232C.
Wielokamerowy system wizyjny najwyższej klasy z nową technologią Edge Code. Cechy systemu F250: przyspieszane sprzętowo narzędzia kontrolne do skrajnie szybkich zastosowań, narzędzia określające położenie obiektów w czasie rzeczywistym do zadań kompensacji położenia lub naprowadzania, zwiększona elastyczność procesu kontroli osiągnięta przy użyciuoperacji rozgałęzienia i operacji warunkowych, programowanie makropoleceń dostosowujących pracę systemu, technologia Edge Code (EC) do wysoce precyzyjnych operacji kontrolnych, narzędzie precyzyjnego dopasowania Fine Matching do kontroli jakości nadruku, narzędzie do szybkiego optycznego rozpoznawania i weryfikacji znaków (OCR/OCV), złącza do czterech kamer, monitorowanie trendu do analiz procesu kontrolnego, dwa gniazda kart CompactFlash do przechowywania danych i obrazów, 67 cyfrowych We/Wy, złącze RS-232, interfejs sieci Ethernet.
Sieciowy system wizyjny o wysokiej rozdzielczości. Cechy systemu F500: dwa cyfrowe porty kamer (camera link), wysoka rozdzielczość (1024 x 1024), port Ethernet 10/100 Base TX, inne porty komunikacyjne: USB, RS232/422, 33 cyfrowe We/Wy, wbudowany, prosty w obsłudze interfejs GUI, opcjonalny sieciowy interfejs graficzny Vision Composer, zaawansowane możliwości rejestracji i przechowywania danych, zaawansowane narzędzia kontroli o dużej dokładności, jak np. narzędzia EC, narzędzie do precyzyjnego dopasowania Fine Matching, umożliwiające kontrolę jakości nadruku.
Inteligentny, modułowy czujnik wizyjny Tech & Go. Cechy serii czujników ZFV: inteligentny interfejs użytkownika z wbudowanym ekranem LCD, koncepcja modułowości, wersja monochromatyczna i kolorowa, do 8 narzędzi kontrolnych (zależnie od wersji), szerokość pola widzenia 5?150 mm (regulowana), 8 cyfrowych We/Wy do wymiany danych uzgadniających, informacji zwrotnych i zewnętrznego uczenia, port USB, oprogramowanie do zdalnego konfigurowania (tylko w wersji kolorowej), minimalny cykl 4 ms. www.omron.com.pl
Omron Electronics
Odczyt grawerowanych kodów paskowych
Czujniki wizyjne PresencePlus P4 Omni i P4 BCR z funkcją odczytu kodów paskowych, mają obecnie również możliwość czytania kodów paskowych grawerowanych. Kody takie, tworzone jako linie ciągłe lub złożone z kropek grawerowanych w powierzchni przedmiotów, wykorzystywane są często w przemyśle motoryzacyjnym lub lotniczym oraz innych aplikacjach. Takie oznaczenie nie może być łatwo starte lub zniszczone (jak np. papierowa naklejka z kodem). Omawiane czujniki zarówno modele standardowe, jak i dużej rozdzielczości (matryca 1.3 Mpix), mogą odczytać nawet częściowo zniszczone kody, zlokalizowane na praktycznie dowolnej, lecz odpowiednio oświetlonej, powierzchni. Ich ceny rozpoczynają się od poziomu ok. 6 000 zł, co stanowi prawie połowę wartości innych, porównywalnych urządzeń tej klasy. www.turck.pl
Turck
Kolorowa kamera GB Ethernet wykorzystuje ?super czujnik?
Firma Toshiba Teli ma w swej ofercie produkt CS6910G, który do czasu prezentacji wiosną tego roku był jedyną na świecie kamerą wykorzystującą przemysłowy standard Gigabit Ethernet, zawierającą w swej konstrukcji superczujnik kolorowego obrazu Super CCD Honeycomb. Kamera ta wykorzystuje protokół AIA GigE Visio, dzięki czemu jest w pełni kompatybilna ze standardem sprzętowym Gigabit Ethernet, stosowanymi w nim portami łączeniowymi i okablowaniem, co przyczynia się do redukcji wydatków klienta na specjalizowane karty interfejsów komunikacyjnych lub złącz. Produkt ten zapewnia szerokie pasmo komunikacji dla niespakowanych strumieni danych, niosących informację o kolorowym obrazie RGB 24-bit, rejestrowanym z szybkością do 30 klatek na sekundę, przy rozdzielczości 1280 x 960 (SXGA), a przesyłanych przez kabel CAT5e do komputera nadrzędnego, zlokalizowanego w odległości nawet do 90 metrów od kamery.
W opcjach kamery znajdują się możliwości okresowego skanowania, losowego wyzwalania rejestracji obrazu, funkcja elektronicznej migawki (czasy od 1/15 000 sek. do 8 sek.) oraz wyzwalania sygnałem zewnętrznym. Wszystko to umieszczono w obudowie o wymiarach 54 (szerokość) x 43 (wysokość) x 44,5 (głębokość) mm, przy zachowaniu wagi urządzenia na poziomie 200 g. www.toshiba-teli.com
Toshiba Teli 
Czujnik wizyjny z większą ilością pikseli
Firma Kodak ISS ogłosiła ostatnio wprowadzenie na rynek czujnika wizyjnego KAC- -00400, mogącego współpracować z licznymi aplikacjami systemów wizyjnych maszyn. Czujnik pracujący w formacie szerokiego VGA (768 x 488 pikseli), oferujący o 20% więcej pikseli niż standardowy czujnik VGA, ma więc rozszerzony obszar rejestracji obrazu, co zapewnia większa ilość danych, umożliwiających rozpoznawanie kształtów przedmiotów i detekcji obiektów. Firma Kodak podwoiła również szybkość klatkowania rejestrowanych obrazów z 30 do 60 klatek na sekundę, dzięki czemu możliwa jest rejestracja nawet bardzo szybko przemieszczających się elementów. Zwiększenie czułości czujnika oraz mniejszy poziom szumów obrazu przyczyniają się do poprawy jego jakości, nawet przy rejestracjach w obszarach mniej oświetlonych. www.kodak.com
Kodak 
SYSTEMY I WDROŻENIA NA RYNKU POLSKIM
Wizyjne systemy kontroli jakości
Systemy wizyjne tworzone przez firmę Future Processing to systemy dedykowane dla konkretnych potrzeb klienta. Firma najpierw poznaje potrzeby i problemy klienta w zakresie kontroli jakości, by następnie zaproponować najlepsze rozwiązanie. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej jakości działania takiego systemu. System wizyjny składa się: z kamery pozyskującej obraz, odpowiedniego oświetlenia oraz komputera z oprogramowaniem odpowiedzialnym przede wszystkim za analizę obrazu. Systemy wizyjne Future Processing opierają się na specjalistycznym oprogramowaniu, tworzonym przez kadrę doświadczonych inżynierów.
Firma Future Processing specjalizuje się w rozwiązaniach z dziedziny komputerowej wizji opartych na zaawansowanych metodach przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów. Zespół inżynierów pracuje nad oprogramowaniem pozwalającym na efektywne wykorzystanie strumienia wysokopoziomowej informacji zawartej w przekazach wideo. www.future-processing.com
Future Processing sp. z o.o.
Wizyjny system inspekcyjny serii AVS-5100
System AVS-5100 ? opracowany i wdrożony do produkcji w firmie JAS Projektowanie Systemów Komputerowych ? przeznaczony jest do wspomagania lub samodzielnej wizyjnej kontroli jakości na liniach produkcyjnych z prędkością do 200 analiz na sekundę.
Produkowany jest z trzema rodzajami sensorów:

 • AVS-5100M system z sensorem monochromatycznym o rozdzielczości 640 x 480 pikseli,
 • AVS-5100C system z sensorem kolorowym o rozdzielczości 640 x 480 pikseli,
 • AVS-5100L system z sensorem liniowym o rozdzielczości od 128 do 4 096 pikseli.

Intuicyjne oprogramowanie o nazwie Inspekt AVS zawiera zestaw narzędzi do konfigurowania sposobu analizy i podejmowania decyzji w celu:

 • identyfikacji oznaczeń przedmiotów,
 • sprawdzenia jakości nadruków,
 • kontroli jakości powierzchni,
 • inspekcji długich przedmiotów,
 • dokonania pomiarów geometrycznych,
 • ustalenia kompletności detali,
 • weryfikacji położenia i orientacji detali,
 • przekazania wyniku inspekcji do lokalnego systemu automatyki,
 • zliczania,
 • weryfikacji kolorów,
 • niestandardowych analiz.

Standardowo system wyposażony jest w interfejsy: Ethernet z protokołem TCP/IP, RS-232/RS-485, wejścia i wyjścia dwustanowe, synchronizację jednoczesnej pracy wielu systemów AVS-5100.
Szeroki asortyment wyposażenia dodatkowego oraz ciągle rozbudowywana biblioteka algorytmów inspekcyjnych ułatwia przekonfigurowanie AVS-5100 z inteligentnego czujnika wizyjnego w dedykowany system wizyjny maszyny przystosowany do trudnych warunków pracy.
Orientacyjna cena systemu to kwota od 6 tys. zł. www.dsplab.com.pl
JAS Projektowanie Systemów Komputerowych

System kontroli jakości wykonania prowadnic foteli samochodowych dla firmy Faurecia Grójec
System wizyjny kontroluje poprawność wykonania profili prowadnic metalowych na linii produkcyjnej ISRI3. Zastosowane zostało 5 kamer In-Sight? firmy Cognex zamontowanych w kabinie ograniczającej wpływ oświetlenia z otoczenia, mającej własne bezcieniowe oświetlenie. Całość jest obsługiwana przez komputer w szafce przemysłowej, pozwalający na ustawianie kryteriów kontroli, zmianę typu sprawdzanego profilu, bieżące monitorowanie pracy każdej z kamer oraz archiwizowanie wyników kontroli wraz z katalogowaniem błędów oraz dokładnym czasem i powodem odrzucenia.
Sprawdzana jest poprawność wytłoczenia oraz zgodność profilu prowadnicy z aktualnie produkowanym wykonaniem (linia wykonuje różne typy prowadnic), a także poprawność złożenia poszczególnych elementów przez pracownika obsługującego. Dzięki pełnej integracji systemu wizyjnego ze sterownikiem linii produkcyjnej profil uznany za wadliwy jest pomijany w procesie obróbki, a na końcu linii automatycznie kierowany do strefy odrzutów. Wdrożenia dokonała firma Zapis Hardware.
Zapis Hardware sp. z o.o. powstała w 1991 jako partner amerykańskiej firmy Westinghouse Electric SA na rynku polskim i europejskim. Od tej pory świadczy usługi projektowe, produkcyjne oraz serwisowe, przede wszystkim dla rynku energetycznego. Lista zadowolonych klientów obejmuje całą Europę. Firma stale współpracuje z takimi kooperantami, jak: Emerson Process Management, Landis&Gyr.
Od roku 2004 firma Zapis-Hardware zajmuje się dostawą, instalacją i integracją systemów wizyjnych. Na początku roku 2005 podpisała umowę partnerską z firmą Cognex ? światowym liderem w produkcji systemów wizyjnych dla przemysłu, stając się integratorem systemów tej firmy. Umiarkowana cena oferowanych rozwiązań zapewnia odbiorcy szybki zwrot inwestycji i pozwala utrzymać najwyższą jakość produkowanych wyrobów. Systemy wizyjne firmy Cognex, a w szczególności system In-Sight?, są aktualnie jednymi z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów na świecie, a przy tym są przyjazne dla użytkownika i niezawodne. www.zapishw.com.pl
Zapis Hardware sp. z o.o.
Wizyjne systemy kontroli jakości ? integrator Abis
Spółka Abis specjalizuje się w programowaniu urządzeń automatyki przemysłowej, wizyjnymi systemami kontroli jakości oraz komputerowymi systemami nadzorowania produkcji i sterowania procesami technologicznymi, robotami i systemami łączności bezprzewodowej. Opiera się na produktach światowych liderów w każdej z branż, m.in.: Cognex i DVT, Sick, Turck i Banner, Wonderware, GE Fanuc, Fanuc i Satel. Systemy kontroli jakości opierają się na pomiarach i wyglądzie przedmiotu po obróbce. Duża seryjność powoduje, że potrzebne są urządzenia o dużej szybkości analizy obrazu, wielu narzędziach do pomiaru i rozpoznawania wad oraz współpracujące z urządzeniami automatyki na linii produkcyjnej. W systemach kontroli jakości występuje często konieczność bezdotykowej kontroli parametrów przedmiotu. Powyższe kryteria zmuszają producentów do stosowania zaawansowanych systemów wizyjnych, zapewniających wykonanie w bardzo krótkim czasie wszystkich pomiarów oraz wymianę informacji z systemami automatyki. Takimi urządzeniami oferowanym przez firmę są kamery wizyjne, np. firmy DVT, które pozwalają na kontrolę:

 • zgodności pomiarów z dokładnością do mikrometrów,
 • wykrywanie pęknięć, rys itp. w strukturze zewnętrznej produktu,
 • sprawdzanie stanu napełnienia i obecności produktu w opakowaniu,
 • odczyt kodów kreskowych jednoi dwuwymiarowych, odczyt dowolnych tekstów nadrukowanych i wytłaczanych,
 • rozpoznawanie kolorów. Abis współpracuje z: DVT, Cognex, Turck, Banner, Sick.

Od 2002 roku na produktach DVT dokonano wdrożeń w branży:

 • kosmetyczna: kontrola zgodności oznaczenia z produktem ? 18 kamer;
 • elektryczna: kontrola jakości półproduktów i procesu pakowania ? 8 kamer;
 • samochodowa: kontrola zgodności oznaczenia z produktem, kompletność; produktów ? 9 kamer;
 • papierosowa: kontrola obecności i zgodności wybranych cech opakowań ? 6 kamer;
 • AGD: kontrola zgodności oznaczenia z produktem ? 2 kamery;
 • farmaceutyczna: 1 kamera.
www.abis.krakow.pl
Abis
Mark T. Hoske
Control Engineering,
Hanna Tylicka
Control Engineering Polska

ce
Artykuł pod redakcją
Andrzeja Ożadowicza


?Czujniki wizyjne to urządzenia, które użyte we właściwy sposób dokonują nawet bardzo zaawansowanych operacji w dziedzienie kontroli, detekcji i pomiaru. Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych i prostych w zastosowaniu rozwiązań, które wydatnie wpływają na jakość i szybkość procesów automatyzacji produkcji i kontroli jakości ze względu na swoje unikalne cechy umożliwiające dokonanie złożonej analizy obiektu. Dlatego też coraz więcej aplikacji, w których czujnik jest niewystarczający, a system wizyjny zbyt drogi, będzie realizowanych przez czujniki wizyjne oferujące zadowalające rezultaty za stosunkowo niską cenę?.

Andrzej Dwojak, menedżer produktów firmy Banner Engineering, Turck sp. z o.o., www.turck.pl


?Zapotrzebowanie na rynku polskim w dużej mierze kształtowane jest przez wymagania kontrahentów zagranicznych, obligowanych przez procedury kontroli jakości (np. ISO) ? co wynika z konieczności wprowadzania takich badań dla produktów lub półproduktów wytwarzanych w kooperacji z firmami polskimi. W większości przypadków firmy produkujące na rynek krajowy nie widzą takiej potrzeby. Wyjątkami są miejsca, gdzie pracownik nie jest w stanie wykonywać kontroli jakości ze względu na szybkość pracy taśmy produkcyjnej, zbyt szybie zmęczenie wzroku oraz ograniczenie percepcji. Oczekuje się najczęściej rozwiązańkompletnych i dostosowanych do specyfiki procesu technologicznego, a wtedy uniwersalność produkowanych seryjnie systemów inspekcyjnych nie wystarcza. Rozproszenie rodzimego przemysłu na firmy małe i średnie wymusza często generowanie rozwiązań jednostkowych lub też wyprodukowanie kompletnego stanowiska, gdzie system inspekcyjny jest traktowany jako ?inteligentny czujnik? zabudowany w maszynę. Klienci oczekują bardzo prostego sposobu konfigurowania systemu i łatwej zmiany asortymentu analizowanych produktów. Ideałem są systemy wyposażone w jeden przycisk lub przełącznik ? bez zbędnych paneli operatorskich. Generalnie obowiązuje przekonanie, że system inspekcyjny należy stosować tam, gdzie jest już naprawdę niezbędny, chociaż zastąpienie tradycyjnej wyrywkowej kontroli systemami automatycznymi bezpośrednio przekłada się na podniesienie poziomu jakości i obniżenie kosztów?.

JAS Projektowanie Systemów Komputerowych, www.dsplab.com.pl


?Postępujący proces globalizacji powoduje wzrost poziomu konkurencji zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Coraz istotniejsze jest, by wytwarzać produkty jak najwyższej jakości przy zachowaniu cen na konkurencyjnym poziomie. Polskie firmy,chcąc wygrać walkę konkurencyjną na coraz bardziej globalnym rynku, starają się sprostać tym wymaganiom. Systemy wizyjne pozwalają na poprawę jakości produktów końcowych oraz istotną redukcję produktów wadliwie wytworzonych i tym samym kosztów związanych z późniejszymi reklamacjami klienta. Proces automatyzacji kontroli prowadzi do obniżenia kosztów produkcji, co wpływa pozytywnie na konkurencyjność firmy na rynku. Systemy wizyjne są szczególnie przydatne w produkcji wielkoseryjnej, taśmowej, ale znajdują również zastosowanie w gniazdach i na stanowiskach produkcyjnych, obróbczych czy też montażowych?.

Future Processing sp. z o.o.,
www.future-processing.com


 ?W naszej ocenie rynek systemów wizyjnych dla maszyn jest wciąż w fazie początkowej. Z jednej strony producenci maszyn znają i używają różnych rozwiązań, z drugiej zapotrzebowanie ze strony klientów i ich świadomość jest bardzo zróżnicowana. Podobnie jak na światowych rynkach głównym odbiorcą jest przemysł samochodowy i hutnictwo szkła, pozostałe branże są jeszcze dość nieufnie nastawione do nowoczesnych rozwiązań. Perspektywy rozwoju rynku polskiego uzależnione są ściśle ze wzrostem:

? wymagań jakościowych,

? wydajności parku maszyn,

? ilości polskich firm wytwarzających maszyny i stanowiska montażowe?.

Abis sc, www.abis.krakow.pl


 ?Rynek systemów wizyjnych w Polsce dopiero się rozwija. Czynnikiem hamującym rozwój są wysokie jak na polskie realia ceny systemów wizyjnych, co sprawia, że klienci bardzo ostrożnie podchodzą do projektów wdrożeń w swoich przedsiębiorstwach. Jednak coraz więcej z nich decyduje się na taką inwestycję, w praktyce przekonują się o wygodzie, niezawodności oraz innych korzyściach i po pierwszym wdrożeniu chętnie zamawiają kolejne. Coraz częściej również spełnienie wysokich wymagańjakościowych wymusza zastosowanie systemów wizyjnych jako jedynych wiarygodnych i niezawodnych sposobów kontroli. Można się więc spodziewać, że rynek systemów wizyjnych czeka w najbliższych latach dynamiczny rozwój?.

Mirosław Frączek ? Prezes Zarządu PSA Zapis-Hardware       sp. z o.o