System wizyjny sprawdzający leki

  Naukowcy z Phoenix Imaging opracowali nowoczesny, zrobotyzowany system wizyjny wspomagający proces produkcji leków o bardzo krótkim czasie przydatności. Leki tego rodzaju działają jedynie kilka dni lub nawet godzin po ich wytworzeniu, dlatego tak ważny jest czas: ich produkcji, testów pod względem jakości i proces pakowania.
  Zbudowany system wizyjny automatycznie wprowadza próbkę na platformę testową, tam analizuje ją pod względem obecności szkodliwych cząstek, a następnie odkłada próbkę, po czym cały cykl rozpoczyna się od nowa. Niewątpliwą zaletą systemu jest szybki czas operowania.
  Poprzednio testy takie wykonywane przez człowieka opierały się na modelach probabilistycznych. Inspektor sprawdzający takie płynne próbki musiał wykonać analizę statystyczną tysięcy fiolek, aby otrzymać 1% pewność, że jakość badanych próbek może być określona.
  Przy obecnych technologiach przemysłu biofarmaceutycznego, gdzie dawki lekarstw są jednocześnie bardzo małe i kosztowne, jest prawie niemożliwa manualna analiza takich leków pod względem występowania konkretnych cząstek.
  Nowoczesny system wizyjny ? opracowany przez Geralda Budda ? opiera się na wiarygodnej metodzie deterministycznej zliczania cząstek, a nie na metodzie probabilistycznej. Naukowiec powiedział, że dzięki jego wynalazkowi będzie możliwe określenie jakości leku poprzez analizę tylko jednej próbki.
  System ten wykorzystuje do analiz pomiary licznych własności fizycznych charakteryzujących dynamikę płynu oraz specyfikę ruchy konkretnych cząstek w płynie. Własności te, powiązane z m.in. wymiarami i kształtem naczynia, lepkością płynu, naprężenia powierzchniowego czy wielkością i gęstością cząstek, pozwalają na określenie obecności danego materiału w badanej próbce.
  Podstawą działania systemu jest mechanizm wprawiający badane fiolki z cieczą w ruch wirujący oraz specjalny system wizyjny z oprogramowaniem do analizy próbek.