System Nadzoru Ewakuacji

System Nadzoru Ewakuacji to innowacyjne na skalę świata rozwiązanie podnoszące poziom bezpieczeństwa w fabrykach, zakładach i biurach. Po raz pierwszy na świecie koordynator ewakuacji ma pełen wgląd w przebieg ewakuacji. Przez cały czas jej trwania wie on, gdzie znajdują się ewakuowane osoby, jak się przemieszczają, czy opuściły już miejsce zagrożenia oraz czy dotarły do bezpiecznego punktu zbiórki.

Innowacyjność Systemu Nadzoru Ewakuacji zawiera się w takich jego cechach jak:
a) automatyka – ewakuowane osoby są automatycznie identyfikowane
b) zbiorcza identyfikacja – jednocześnie, w tym samym czasie można zidentyfikować nawet kilkaset osób
c) identyfikacja w czasie rzeczywistym – koordynator ewakuacji obserwuje bieżący postęp ewakuacji i przemieszczanie się pracowników
d) odporność – działa w każdych warunkach (gęsty dym, woda, deszcz)
e) dokładność – osoby identyfikowane są z dokładnością 100%.
Ww. cechy wynikają z pionierskiego zastosowania technologii RFID UHF (radiowej identyfikacji) do systemu ewakuacji: Smart Technology Group jest pierwszą na świecie firmą, która sięgnęła po tę technologię na potrzeby zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy.

Zasada działania Systemu Nadzoru Ewakuacji jest następująca:
a) pracownicy oraz goście odwiedzający fabrykę lub biuro są wyposażeni w znaczniki, tj. w karty identyfikacyjne lub smycze – tagi RFID (patent Smart Technology Group), dzięki czemu koordynator ewakuacji może ich zidentyfikować
b) osoby są identyfikowane w przejściach (drzwiach, bramach, piętrach), wyjściach ewakuacyjnych oraz punkcie zbiórki za pomocą czytników RFID produkowanych przez Smart Technology Group
c) identyfikacja odbywa się automatycznie – identyfikacja odbywa się na odległość i nie wymaga żadnej interakcji ze strony ewakuowanych osób
d) koordynator ewakuacji śledzi w czasie rzeczywistym przebieg ewakuacji System Nadzoru Ewakuacji jest produktem modułowym.

Z zalet SNE korzystają następujący pracownicy:
a) koordynator ewakuacji – pełna wiedza o przebiegu ewakuacji, dokładna lokalizacja dowolnego pracownika
b) pracownicy – maksymalny poziom bezpieczeństwa podczas ewakuacji,
c) służby ratownicze – w chwili przybycia na miejsce zdarzenia otrzymują kompletną listę osób w punkcie zbiórki oraz osób, które są jeszcze na zagrożonym terenie.