Stypendia od ABB

  Trójka polskich studentów różnych fakultetów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobyła w 2008 roku stypendia ABB-owskiej fundacji. Ich wyplacanie zostało właśnie przedłużone na kolejny rok. Stypendia są przyznawane uzdolnionym studentom, którzy potrzebują finansowego wsparcia, by kontynuować edukację na uczelni.

  To pierwsze z dziesiątek stypendiów, które mają zostać przyznane w nadchodzących miesiącach, w kolejnych krajach. Fundacja właśnie finalizuje umowy z uniwersytetami w Chinach i Indiach. Następna będzie Brazylia i kolejne kraje wybrane na następnych etapach.

  Oprócz samej wypłaty stypendiów, studenci otrzymują opiekę mentorów z lokalnych oddziałów  ABB, a także możliwość odbycia wakacyjnego stażu w firmie. Najlepsi zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w regionalnych i międzynarodowych wydarzeniach, których gospodarzem będzie ABB.

  – W Polsce bardzo ciężko jest fizykom rozwijać się i znaleźć pracę. Te studia stwarzają dobre możliwości kształcenia i otwierają drzwi do rynku pracy. Po ukończeniu studiów, moim wymarzonym zajęciem byłaby praca fizyka w laboratorium w Szwajcarii lub w Niemczech – powiedziała Kamila Biernacka, studentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej na AGH

  Marcin Okarma, student drugiego roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, powiedział, że stypendium było dla niego ?szczególnie ważnym wsparciem ze względu na słabą osobistą sytuację finansową. Teraz mam większą szansę na lepszą przyszłość.?

  Trzeci stypendysta, Paweł Bajerski, studiujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dodał: ?Muszę znacznie lepiej poznać ABB, a to stypendium może otworzy mi w przyszłości drzwi do dobrej pracy.? Paweł widzi w ABB szansęna pogłębienie swoich zainteresowań w tworzeniu oprogramowania dla automatyki.

  Fundacja im. Jürgena Dormanna wspiera finansowo utalentowanych studentów, których własne środki finansowe są ograniczone. Wypłacane przez fundację pieniądze trafiają do studentów przez okres maksymalnie pięciu lat, by umożliwić im ukończenie studiów. Wyniki każdego ze studentów biorącego udział w programie stypendialnym są poddawane corocznej ocenie przez uczelnię i przez ABB.