Sterowniki serii FBs oraz B1 i B1z

Bs to urządzenia kompaktowe. Podzielone są na 3 grupy – ze względu na budżet inwestora oraz funkcjonalność: ekonomiczne (MA) – przeznaczone do prostych aplikacji, zaawansowane (MC) – umożliwiające obsługę do 49 przerwań (5 poziomów priorytetów), z wbudowanym RTC i we/wy o częstotliwości do 200 kHz oraz dedykowane do pozycjonowania sterowniki MN (głównie do serwonapędów), wyposażone w we/wy 920 kHz.
Seria FBs ma wbudowaną interpolację liniową do 4 osi. Można ją rozszerzyć do 512 we/wy cyfrowych oraz 128 we/wy analogowych. Poszerzeniem oferty są moduły specjalne: tensometryczne, potencjometryczne, do obsługi LED i inne.
Komunikacja w FBs to protokoły MODBUS RTU/ASCII, CANOpen, protokół użytkownika ASCII. Obsługa sterownika jest możliwa przez Ethernet (dostępny web serwer), modem czy moduł GSM.
Seria B1 i B1z to sterowniki micro. Przeznaczone są do prostych aplikacji. Seria B1 jest rozszerzalna do 80 we/wy cyfrowych, ma moduły analogowe i komunikacyjne. Obsługuje porty RS232, RS485 oraz Ethernet. Seria B1z nie jest rozszerzalna. Ze względu na cenę i możliwości z powodzeniem zastępuje zestawy styczników czy przekaźniki programowalne. W stosunku do FBs mają ograniczoną pamięć i liczbę funkcji.

www.multiprojekt.pl