Sterowniki programowalne – wczoraj i dziś

Na Państwa ręce przekazujemy wyniki badania opinii blisko stu użytkowników sterowników programowalnych z całej Polski. Ankieta została rozesłana przez redakcję Control Engineering Polska w połowie marca bieżącego roku, wśród prenumeratorów czasopisma.
Istotne jest, że analizowane w ramach niniejszego raportu wyniki dotyczą opinii nie dystrybutorów sterowników (o tym w kolejnej,
drugiej części raportu – już w maju), a:

  • użytkowników „dużych” – inżynierów aplikacji w dużych firmach, programistów sterowników, projektantów systemów sterowania – nazwijmy ich użytkownikami grupy A; 
  • użytkowników „drobnych” – studentów, pasjonatów programowania sterowników, osób od czasu do czasu wykonujących zlecenia
    programowania sterowników – nazwijmy ich użytkownikami grupy B.


Wśród naszych respondentów blisko 71% byli to użytkownicy z grupy A. Jesteśmy pewni, że przedstawione w niniejszym raporcie wyniki stanowić mogą doskonałe kompendium wiedzy na temat aktualnego
stanu rozwoju sterowników programowalnych w Polsce.