Sterowniki programowalne ? obraz rynku

  Sterowniki programowalne”>   
Modele sterowników,  tendencje sprzedaży, trendy w technologii…
 W kwietniowym numerze CE Polska zaprezentowaliśmy Państwu wyniki badań, przeprowadzonych wśród użytkowników sterowników programowalnych. W tym numerze ? w drugiej części raportu ? redakcja przygotowała zestawienie oferty producentów i dystrybutorów sterowników na rynku polskim.
Aby ułatwić czytelnikom wyszukiwanie odpowiedniego urządzenia spełniającego wszystkie wymagania, zestawienie zostało przygotowane w formie ?inwertowanego? plakatu po to, by każdy z Państwa mógł wygodnie, w każdej chwili i w każdym miejscu z niego korzystać.
Jesteśmy pewni, że forma ta spełni Państwa oczekiwania. Czekamy na komentarze: ht@controlengpolska.com
.
Najpierw jednak zapraszamy do zapoznania się z poniższą krótką analizą oferty sterowników programowalnych na rynku polskim.

Modułowe, czy kompaktowe, a… moc obliczeniowa
Wydaje się, że małe sterowniki kompaktowe powoli ustępują pola rozwiązaniom modułowym. Niewielka liczba wejść/wyjść w rozwiązaniach kompaktowych zapewne wystarcza do automatyzacji drobnych aplikacji. W przypadku aplikacji większych rozwiązania takie z pewnością nie wchodzą w rachubę ? duża liczba wejść/wyjść

Na polski rynek trafia ogromna liczba maszyn przemysłowych sterowanych przez PLC. Standardy w automatyce przemysłowej z innych krajów w znaczny sposób wpływają na systemy realizowane w Polsce.

procesowych, przy dynamicznym rozwoju technologicznym modułów rozproszonych, sprawia, że coraz częściej zastosowanie mają sterowniki z procesorami (ang. Central Processing Unit ? CPU) o dużych mocach obliczeniowych (sięgających od wielu milionów instrukcji na sekundę (ang. Instructions Per Second ? MIPS Million ? jedna z jednostek pomiaru wydajności procesora), mogące obsłużyć tak duże liczby sygnałów, dokonać obliczeń z ich użyciem, a następnie określić wartości sygnałów na wyjściach sterownika.
Bezspornie olbrzymim wsparciem w przypadku rozproszonych systemów sterowania są sterowniki z redundancją ? w przypadku uszkodzenia jednego ze sterowników kontrolę nad procesem przejmuje sterownik zapasowy.

Zintegrowana wizualizacja
Swoistym znakiem czasów jest pojawienie się sterowników, oferujących, poza funkcjami sterującymi, realizację zadań lokalnej wizualizacji (ekrany monochromatyczne/kolorowe, z klawiszami/panele dotykowe). Dzięki temu zamiast kupować dwa urządzenia (a często trzy), za niewiele wyższą cenę nabywamy jedno ? bardziej funkcjonalne.

Komunikacja w świecie sterowników
W zaprezentowanej ofercie sterowników wyraźnie widać, że do ?mroków średniowiecza? odchodzą rozwiązania, w których jedynym sposobem komunikacji między sterownikami jest połączenie szeregowe. Stosowane protokoły sieciowe (Modbus, GSM, GPRS, CANbus, Ethernet, Ethernet Powerlink, dowolne protokoły ASCII, Profibus, ASI, S-Net, S-Bus, M-Bus, MP-Bus, LonWorks, Interbus, DeviceNet, ControlNet, ARCNET, SNP, SRTP, SERCOS, Genius, Fatek, Lighbus, EtherCAT) umożliwiają połączenie zarówno urządzeń jednego producenta, jak również grup urządzeń różnych producentów.
Podobnie różnorodne sposoby dostępu (Ethernet, GSM/GPRS, DataHighwayPlus, ControlNet czy modem; dodatkowo wykorzystanie ?przezroczystości? innych sterowników w sieci ? tzw. routing) urządzenia programującego do sterownika, wykorzystywane współcześnie zamiast bezpośredniego połączenia kablowego (RS232, RS485, USB) pozwala na zaprogramowaniei monitorowanie statusu sterownika nawet z drugiego końca świata.

Pamiętać więcej…
2 kB.. 4 kB.. 32 kB.. 96 kB.. 128 kB.. 256 kB.. 1 MB.. 10 MB.. 32 MB.. 64 MB.. 128 MB.. 256 MB.. 1 GB.. 4 GB..
Jak dużo pamięci potrzebujemy do przechowywania naszych projektów? Rozwój technologiczny w dziedzinie techniki mikroprocesorowej jest z pewnością olbrzymim wsparciem dla producentów sterowników programowalnych.

Rozwój elektroniki przy jednoczesnym spadku cen podzespołów z pewnością przyczynił się do wzrostu sprzedaży w 2005 roku.

Pamięć ulotna (RAM) bardzo często podtrzymywana bateryjnie, mimo iż szybka, wymaga od użytkownika regularnej (w przypadku nowej baterii) kontroli stanu jej buforowania. Przechowywanie programu w pamięci nieulotnej typu Flash (osiągającej obecnie olbrzymie, jak na potrzeby sterowników PLC, wielkości) likwiduje niebezpieczeństwo utraty programu; dodatkowo, sterowniki umożliwiają wprost konfigurację tego, z jakiego obszaru pamięci sterownik korzysta podczas działania.
Tak duże rozmiary pamięci sterowników pozwalają poza samym programem na przechowywanie  całej dokumentacji projektu (komentarzy, opisów, schematów czy innych dokumentów). Możliwe jest również przechowywanie w pamięci sterowników plików, zawierających dane (akwizycja danych procesowych). Czasami część obszaru pamięci możemy przeznaczyć na uruchomienie w tle działania sterownika zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, wspierających pracę projektanta układu sterowania.

Nie bez znaczenia dla poziomu sprzedaży sterowników programowalnych jest rozwój gospodarczy i rosnąca liczba inwestycji zagranicznych.

Niektóre modele sterowników pozwalają na wykorzystanie pamięci CompactFlash, znanych doskonale z aparatów cyfrowych.

Podsumowanie
Firmy w roku 2005 zanotowały średnio 22- -procentowy przyrost sprzedaży sterowników programowalnych na rynku polskim. Nieliczne utrzymały sprzedaż na poziomie sprzed roku, a jedna z firm podaje blisko 100-procentowy wzrost sprzedaży, co jak na polskie warunki wydaje się wielkim sukcesem.
Sterowniki programowalne są, i z pewnością będą, rozwiązaniem konkurencyjnym w stosunku do innych, stosowanych w automatyzacji procesów, rozwiązań.
Jak już zauważyli nasi respondenci z pierwszej części raportu, większość firm dostarczających sterowniki programowalne zapewnia użytkownikom bezpłatny dostęp do dokumentacji technicznej (około 97%), zwykle w postaci elektronicznej [poprzez stronę www ? 89%; na CD ? 97%; w formie maila (tzw. newsletter) ? blisko 60%]; dokumentacja papierowa dostarczana jest coraz częściej wraz z zakupionymi modelami sterowników (93%).
Coraz częściej dokumentacja w języku angielskim czy niemieckim opracowywana jest przez dystrybutora/producenta również w wersji polskiej (analogicznie do polskojęzycznych wersji oprogramowania narzędziowego). Niekiedy ma to wpływ na wybór takiego, a nie innego systemu sterowania ? sterowników PLC.
Nasi respondenci zapytani o to, w czym upatrują zjawisko wzrostu sprzedaży sterowników PLC (ich konkurencyjność w stosunku do innych rozwiązań) w ostatnim roku swojej działalności w ponad 80% uzasadniali
to prostotą obsługi i adaptacji sterowników w systemach sterowania.
Około 50% ankietowanych za powód takiej sytuacji na polskim rynku podaje szybkość działania współczesnych sterowników programowalnych ? jak wiadomo ciągle rosnącą ? z uwagi na ciągły, niepohamowany rozwój techniki mikroprocesorowej.
Niezawodność sterowników PLC podkreśla blisko 70% pytanych.
Konsekwencją sytuacji, w której rośnie szybkość procesorów przy malejących cenach, jest oczywiście spadek cen sterowników PLC? taką zależność w stosunku do wzrostu sprzedaży stwierdziło ponad 60% respondentów.
Choć za powód wzrostu sprzedaży około 60% ankietowanych podaje bezpieczeństwo działania sterowników PLC w warunkach przemysłowych, to stosunkowo trudno jest się doszukiwać związku ze wzrostem sprzedaży w 2005 roku.
Podsumowując, około 56% respondentów stwierdza otwartość współczesnych sterowników PLC na nowe rozwiązania ? nowe algorytmy regulacji, nowe podejście do wizualizacji procesów, nowe sposoby komunikacji w sieciach sterowników.
Z niecierpliwością oczekujemy przyszłorocznego raportu na temat sterowników programowalnych, bowiem tak dynamiczny rozwój, jaki zaobserwować możemy w ciągu ostatnich kilku lat na polskim rynku w tej dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych (ale nie tylko polskim) prowadzić może do nowych, coraz nowocześniejszych rozwiązań.
ce
Raport przygotowany na podstawie ankietrozesłanych w marcu 2006 r. przez redakcjęCE Polska wśród polskich producentów/dystrybutorów.Raport, przy współpracy zredakcją CE Polska opracował: KrzysztofPietrusewicz z Instytutu AutomatykiPrzemysłowej na Politechnice Szczecińskiej,kpietrusewicz@ps.pl.