Stabilizacja wynagrodzeń inżynierów

  Początek II kwartału rozpoczął się od stabilizacji w wynagrodzeniach inżynierów po wahaniach, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach ? wynika z raportu Banku Danych o Inżynierach. Kwiecień wyglądał już nieco spokojniej – w tym miesiącu nastąpił 2,1-procentowy wzrost płac. Średnie wynagrodzenie inżynierów w kwietniu 2009 wyniosło 5 000 zł.

  – Nieznaczne polepszenie sytuacji na rynku wynagrodzeń spowodowane jest tym, że firmy intensywniej zaczynają szukać doświadczonych specjalistów – mówi Anna Strożek, starszy specjalista ds. analiz w BDI ? W efekcie na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy.

  Największy wzrost płac odnotowano wśród inżynierów, których zarobki uplasowały się powyżej dziewiątego decyla (kwota wynagrodzenia, powyżej której znajduje się 10% spośród analizowanych inżynierów). W kwietniu poprzeczka, którą należało przekroczyć, aby znaleźć się w grupie 10% inżynierów zarabiających najwięcej, wyniosła 8 498 zł i podniosła się aż o 6,2%. Ten pułap osiągnęły głównie osoby prowadzące własną działalność (średnie wynagrodzenie w kwietniu: 8 994 zł) oraz inżynierowie pracujący w działach zarządzania (9 806 zł). 

  Najmniejsze wynagrodzenia otrzymały natomiast osoby, którym w kwietniu nie udało się przekroczyć progu 2 334 PLN. Osoby te stanowią 10% spośród analizowanych inżynierów. Są to głównie inżynierowie pracujący w takich branżach, jak: administracja państwowa, edukacja, badania.

  W kwietniowym badaniu wynagrodzeń niezmiennie dominowali ludzie młodzi, do 35 roku życia. Stanowili oni 89% spośród analizowanych inżynierów. Wartość środkowa w przypadku osób w wieku 21-25 lat wyniosła 3 000 zł, 26-30 lat – 4 000 zł, 31-35 lat to już mediana na poziomie 5 275 zł (+1,4%). 

  Największym wzrostem wynagrodzeń, po okresie stagnacji, mogą cieszyć się inżynierowie w wieku 41-45. Ich płace wzrosły średnio o 6,2%. Mediana wynagrodzenia w tej grupie wiekowej wyniosła w kwietniu 5 950 zł, zaś większymi zarobkami mogły pochwalić się kobiety (zarobiły średnio o około 2 000 zł więcej od mężczyzn). Grupa ta stanowiła 3,2% badanej populacji. Znacząco podniosły się wynagrodzenia osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

  – Inżynierowie, którzy podjęli to ryzyko i prowadzą własne firmy, mogli liczyć na wzrost miesięcznych dochodów ? komentuje Anna Strożek. – Połowa z nich zarobiła w kwietniu ponad 7 260 zł, czyli o 9,7% więcej niż w miesiącu ubiegłym.

  W wielu branżach nadal utrzymywany jest stały poziom wynagrodzeń: chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja (mediana na poziomie ok. 4 500 zł od marca 2009 r.), branża drzewna i meblarska (4 700 zł), elektronika i sprzęt komputerowy (4 000 zł), branża farmaceutyczna i kosmetyczna (4 500 zł), geodezja i kartografia (3 000 zł), maszyny, urządzenia, narzędzia (3 700 zł), poligrafia (4 500 zł) i tworzywa sztuczne (3 800 zł).  

  – Pierwszy od dwóch miesięcy wzrost wynagrodzeń odnotowali inżynierowie w branży budowlanej ? mówi Anna Strożek. – Wiosną ruszyły prace w budownictwie, głównie drogowym. Konsultanci BDI pracują obecnie nad rekrutacją projektantów drogowych, kosztorysantów, konstruktorów, specjalistów ds. inwestycji, inżynierów budowy. Młode osoby mogą liczyć na zatrudnienie jako asystenci projektantów, kierowników budów, asystenci biura etc. Znajomość programów InRoads czy MicroStation to podstawa w budownictwie drogowym. Pracodawcy są skłonni doszkalać młodych projektantów w specjalistycznych programach. Warunkiem jest jednak solidny background z projektowania w AutoCad.

  Od lutego 50% spośród analizowanych inżynierów zarabiało powyżej 4 500 zł. Natomiast w kwietniu wartość środkowa wzrosła o 6,4% i wyniosła już 4 800 zł. Podobny wzrost nastąpił w branży energetycznej: z 3 700 zł (luty, marzec) do 4 015 zł w kwietniu (+7,2%).

  – Firmy poszukują m.in. specjalistów ds. linii wysokiego napięcia, montażu, projektantów ? kontynuuje Anna Strożek. – Liczą się uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, uprawnienia projektowe, energetyczne z zakresu eksploatacji i dozoru

  Mediana wynagrodzeń w tych dwóch branżach, w kwietniu ubiegłego roku, kształtowała się podobnie i wynosiła 4 600 zł w budownictwie i 4 200 zł w energetyce.

  Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnym opracowaniu ?Raportu Miesięcznego ? Kwiecień 2009? oraz ?Raportach Branżowych? dostępnych w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl).