Sprawozdanie z wykonania zobowiązań offsetowych w 2007 r.

    Ministerstwo Gospodarki opublikowało przyjęte przez rząd sprawozdanie z realizacji zobowiązań offsetowych za poprzedni rok.Wynika z niego, że do końca grudnia 2007 podpisano 11 umów z zagranicznymi dostawcami, a wartość zobowiązań offsetowych wyniosła ponad 700 mln dolarów.
    Głównymi partnerami polskich firm są m.in. Lockheed Martin Corporation, USA (LMC) oraz Rafael Armament Development Authority Ltd, Izrael. W realizację umowy offsetowej z LMC zaangażowanych jest obecnie ok. 30 polskich przedsiębiorstw. Są to m.in. ZM Dezamet S.A., Kombinat PZL Hydral oraz ZM Bumar-Łabędy S.A. (wartość offsetowa – ponad 6 mld dol.). Natomiast w przypadku umowy z Rafael Armament Development zobowiązania offsetowe zostały skierowane m.in. do ZM MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej oraz Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy (wartość offsetowa – 0,44 mld dol.).
    W 2007 r. do umów offsetowych wprowadzono nowe zobowiązania, związane przede wszystkim z transferem nowoczesnych technologii. Umowę w tym zakresie podpisały m.in. WSK PZL-Kalisz S.A. i AVIO (wartość offsetowa ponad 9 mln euro).
    W sprawozdaniu czytamy również, że w porównaniu z poprzednimi latami widoczny jest postęp w realizacji zobowiązań. Dotyczy to m.in. umowy z LMC. Nadal jednak w umowach offsetowych zawarte są zobowiązania, których realizacja nie rozpoczęła się lub została wstrzymana. W związku z tym w minionym roku MG zaproponowało niektórym zagranicznym kooperantom zastąpienie dotychczasowych zobowiązań nowymi, bardziej korzystnymi dla polskiej gospodarki.