Spotkamy się we Wrocławiu

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii PROTECH we Wrocławiu odbędą się już po raz piąty. Towarzyszą im jak zwykle seminaria, w których uczestniczy corocznie kilkaset osób.
Podczas tegorocznych targów zadebiutuje cykl związany z energią ? ENERGOTECH. Przedstawiciele firm oraz uczelni skupią się na takich tematach, jak: oszczędzanie energii, jej racjonalne wykorzystanie, diagnostyka sieci i urządzeń itp. Jednym z najciekawszych będzie temat ?Systemy sieciowe ? technologie energooszczędne i poszanowanie energii?, zaprezentowany przez naszego współpracownika ? dra inż. Andrzeja Ożadowicza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Jak ważny jest to temat mogą świadczyć wyniki ankiety zamieszczonej na portalu www.controlengpolska.com. Aż 71% respondentów wskazało, że koszty energii w ich zakładzie są znaczące, więc firma stara się je obniżać. Kolejne 8% badanych twierdzi, że choć na razie są niewielkie, to wciąż rosną.
Niestety z problemem niedostatku energii i jej rosnącymi cenami spotykać się będziemy coraz częściej. Na początku listopada rząd zapowiedział, że wzrośnie akcyza olej opałowy i węgiel. Wynika to z obowiązku dostosowania stawek akcyzy do kursu euro i minimów unijnych. Podskoczy wiec akcyza na: oleje opałowe niepodlegające obowiązkowi barwienia (z 60 zł na 64 zł za tonę), gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych (ze 100 zł za tonę do ok. 521 zł za tonę), węgiel i koks oraz gaz ziemny przeznaczone do celów opałowych (z 1,18 zł do 1,28 zł za gigadżul).
Na razie na szczęście ? jak tłumaczy MF ? węgiel i koks do celów opałowych są zwolnione z akcyzy do 1 stycznia 2012 r. Do końca 2013 r. ma obowiązywać zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny do silników spalinowych. Z kolei ten sam gaz do celów opałowych będzie zwolniony z podatku do 31 grudnia 2013 r. lub czasu, kiedy przekroczy 25-proc. udział w konsumpcji energii. Niemniej ? jak mówi przysłowie ? co się odwlecze, to nie uciecze.
Kolejnym ważnym cyklem seminariów prezentowanych na tegorocznym PROTECH-u jest ROBOTECH, przeznaczony dla inżynierów automatyków, w szczególności zajmujących się robotami przemysłowymi. Tu warto polecić kilka prezentacji: ?Szybkie prototypowanie układów regulacji i przetwarzania sygnałów w mechatronice?, którą poprowadzi dr inż. Krzysztof Pietrusewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz ?Innowacyjny sposób montażu silników liniowych w konwencjonalnej frezarce 3-osiowej? mgra inż. Tomasza Okulika z Centrum Mechatroniki ZUT w Szczecinie.
Ciekawie też zapowiada się prezentacja ?Zrobotyzowane stacje pakowania i paletyzacji ? aplikacje nowej generacji ?FlexLink?? Roberta Jastrzębskiego z FlexLink Systems Polska.
Równolegle odbywać się będą prezentacje w cyklach SYSTECH (pod patronatem MSI Polska) oraz MAINTECH (pod patronatem miesięcznika Inżynieria iUtrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych).
Serdecznie zapraszamy.
Tomasz Kurzacz
redaktor naczelnytk@controlengpolska.com