Spodziewany czterokrotny wzrost rynku technologii bezprzewodowych w Europie

Palo Alto, California. Znajdując się wciąż w początkowym stadium rozwoju, technologie bezprzewodowe do zastosowań przemysłowych stanowią bardzo podzielony rynek o mglistej strukturze produktów, dostawców i zastosowania. Jednak przeprowadzone przez firmę Frost & Sullivan nowe badanie pozwala mówić o lepszych perspektywach wzrostu w Europie. Przychody wycenionego na około 117 milionów dolarów w 2002 roku rynku mają się zwiększyć czterokrotnie od 2003 do 2006 roku i to pomimo negatywnego wpływu spowolnienia ekonomicznego.

Jednak europejski rynek rozwiązań bezprzewodowych wciąż musi pokonywać pewne przeszkody, zanim zacznie naprawdę dobrze prosperować. Firma Frost & Sullivan twierdzi, że sceptycyzm użytkowników, jak również obawy o bezpieczeństwo i niezawodność, to główne powody niepokój przed inwestycjami w rozwiązania bezprzewodowe. Wzrost akceptacji tej technologii hamował także brak standardów i ograniczona świadomość jej możliwości wśród potencjalnych użytkowników.

Gabriela Martinho, analityk przemysłowy firmy Frost & Sullivan wierzy, że przedstawiciele sektora komunikacji między urządzeniami będą w stanie zmniejszyć wątpliwości klientów przez edukowanie użytkowników końcowych i ciągłe zapewnienia o bezpieczeństwie. Ograniczenia wywołane przez te obawy mogą hamować wzrost rynku przez dłuższy czas, ostrzega Martinho, ponieważ lokalne sieci bezprzewodowe wkrótce zostaną zintegrowane z sieciami rozległymi, a potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa staje się niezbędna.

Wyniki badań potwierdzają także, że współpraca nowych produktów na rynku najprawdopodobniej wpłynie na wzrost zaufania klientów do technologii bezprzewodowych i w konsekwencji zwiększy ogólne zapotrzebowanie.

Martinho zauważa, że wielcy dostawcy automatyki weszli ostatnio na rynek z pewną ilością nowych produktów, a większość z nich pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami w oparciu o pojawiaj ące się standardy. Producenci automatyki przygotowali się do rozszerzenia się rynku i spodziewają się większej stabilności ze względu na pojawienie się standardów i rozwój technologii.

Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stają firmy branży produktów bezprzewodowych, jest dopasowanie ich rozwiązań do poszczególnych pionowych segmentów rynku. Jak dotąd tylko niewielka część potencjalnego rynku była celem konkretnych produktów. Zamiast skupiać się na wydzielonych obszarach zastosowań, dostawcy wciąż starają się dotrzeć do większości klientów.