SPEC chce mieć inteligentną sieć ciepłowniczą

  Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC) chce wprowadzić w Warszawie system automatycznego odczytu ciepłomierzy (SAOC). To element unikalnego w skali świata projektu Inteligenta Sieć Ciepłownicza.

  SPEC jest na etapie poszukiwania firmy, która zajmie się wdrożeniem SAOC i jego utrzymaniem. System zacznie funkcjonować w ciągu 2,5 roku od zawarcia umowy. Wartość zamówienia jest szacowana na ok. 387 tys. euro. Równolegle z SAOC, spółka planuje wdrożyć repozytorium, w którym będą archiwizowane dane odczytywane z ciepłomierzy oraz aktualnie mierzone parametry technologiczne wody sieciowej na różnych etapach dostawy ciepła.

  SPEC, podobnie jak inni sprzedawcy energii cieplnej, elektrycznej czy gazu, korzysta z urządzeń przesyłających drogą radiową stan licznika na krótkie odległości, co oznacza spiętrzenie zadań pracowników spółki pod koniec miesiąca. SAOC nadal będzie współpracować z modułami radiowymi, ale pozwoli na odciążenie pracowników.

  Nowy system skróci czas odczytu, praktycznie online dostarczy bieżącą informację o temperaturze, ciśnieniu, przepływie i zużyciu ciepła. System ma zbierać dane z punktów pomiaru w odstępach ok. 15 minut, a w przypadku wybranych urządzeń nawet co 2 minuty. Następnie będzie je przesyłać bezpośrednio do baz danych spółki, w tym do systemu rozliczającego.

  To nie jedyne zadanie SAOC. SPEC ma szersze plany a SAOC to pierwszy krok do "ciepła z IQ" w Warszawie. Nadajniki liczników wyślą więcej danych, dzięki którym będzie można określić, czy parametry pracy węzłów cieplnych obsługujących budynki są właściwe.

  Na podstawie bieżących informacji z węzłów cieplnych spółka będzie mogła zoptymalizować dostawy ciepła i lepiej dopasować je do potrzeb odbiorców. Pomiar podstawowych parametrów z taką częstotliwością jest kluczowy dla szerszego projektu Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Po wdrożeniu SAOC, SPEC planuje uzupełnić warszawską sieć ciepłowniczą o dodatkowe urządzenia pomiarowe i regulacyjne, środki transmisji oraz oprogramowanie, które zapewnią optymalne sterowanie jej pracą – zarówno w trybie normalnej eksploatacji, jak i w stanach awaryjnych. Projekt istotnie usprawni eksploatację warszawskiej sieci ciepłowniczej, zmniejszy energochłonność i ograniczy ubytki wody sieciowej w procesie dostawy ciepła do odbiorców.

  Wdrożenie Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej i SAOC to elementy programu zwiększenia efektywności energetycznej warszawskiego systemu ciepłowniczego, realizowanego przez SPEC. Obok tych pozycji program uwzględnia modernizację systemu ciepłowniczego, budowę sieci do nowych obszarów miasta, przyłączanie nowych odbiorców, doposażenie węzłów cieplnych w moduł ciepłej wody, co poza poprawą efektywności, wyrówna standard użytkowania ciepła sieciowego w Warszawie. SPEC chce dzięki niemu osiągnąć spadek strat na przesyle i wzrost wykorzystania ciepła sieciowego. Ponadto efekty programu przełożą się na środowisko – wzrost efektywności przyniesie ograniczenie zużycia energii pierwotnej i spadek emisji do atmosfery.