Solid Edge ST3 ? szybsze tworzenie projektów

  Najnowsza wersja programu Solid Edge? ST3 zawiera nowe funkcje, które przyspieszają proces projektowania oraz tworzenia rewizji, a także ułatwiają importowanie i ponowne wykorzystanie danych CAD pochodzących od zewnętrznych dostawców. Oprogramowanie zawiera również szereg usprawnień w obszarze symulacji i zarządzania danymi projektu, a także ponad tysiąc poprawek zgłoszonych przez klientów Solid Edge.

  W najnowszej wersji systemu Solid Edge ST rozszerzono dostępność technologii synchronicznej. Obecnie, oprócz możliwości jej wykorzystania do projektowania części pojedynczych i blaszanych można ją również zastosować bezpośrednio w środowiskach zespołów tj. rurociągi, konstrukcje ramowe, wiązki przewodów i innych narzędziach związanych z tworzeniem złożeń. Ponadto najnowsza odsłona Solid Edge zawiera nową funkcjonalność do kojarzenia części.

  Solid Edge ST3 oferuje również przełomową funkcjonalność do jednoczesnego wykorzystywania operacji synchronicznych i tradycyjnych w ramach pojedynczego, zintegrowanego środowiska projektowania. Użytkownicy mogą stosować operacje synchroniczne w celu przyspieszenia projektowania i elastycznego wprowadzania zmian i jednocześnie wykorzystywać operacje tradycyjne do projektowania części.

  Nowa funkcjonalność do łączenia rysunków z istniejącymi modelami 3D jeszcze bardziej podnosi wydajność działań. Wymiary technologiczne umieszczone na rysunkach 2D mogą zostać automatycznie przeniesione na zaimportowany model przestrzenny.

  W oparciu o zintegrowaną aplikację do symulacji, Solid Edge ST3 umożliwia definiowanie momentów obrotowych i obciążeń łożysk, wykorzystywania zdefiniowanych przez użytkownika warunków brzegowych i nowe sposoby łączenia złożeń takie jak śruby oraz łączniki części blaszanych.

  Nowe funkcjonalności pojawiły się w wielu różnych obszarach, do których zaliczamy części blaszane, narzędzia projektowania rurociągów, konstrukcji ramowych, zarządzania złożeniem i środowisko tworzenia dokumentacji rysunkowej. Udoskonalenia w środowisku modelowania części blaszanych obejmują nowe typy zamknięć naroży, grawerowania numerów części i innej geometrii.