Śląskie, mazowieckie i małopolskie najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie

  Opublikowany pod koniec grudnia 2005 roku raport przedstawia zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw oraz ? po raz pierwszy ? podregionów.
  Atrakcyjność ta została oceniona w trzech kategoriach: dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Raport powstał na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, przy współpracy z PAIiIZ, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Siemens sp. z o.o. i Fundacją Konrada Adenauera. Raport dostępny jest nieodpłatnie na stronach internetowych IBnGR i PAIiIZ.
  Raport pt. ?Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005? jest rozszerzoną kontynuacją badań IBnGR sprzed pięciu lat. ? Atrakcyjność inwestycyjna jest to zdolność skłonienia inwestorów do wyboru danego regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji ? wyjaśnił jeden z autorów raportu, dr Tomasz Kalinowski z IBnGR.
  Główną nowością opracowania jest ocena atrakcyjności podregionów Polski w trzech wymienionych kategoriach, a także uwzględnienie w nim oceny województw dokonanej przez najważniejsze kraje, z których pochodzi kapitał zagraniczny lokowany w Polsce w formie inwestycji bezpośrednich. Oceny sformułowano na podstawie szczegółowej ankiety, przeprowadzonej przez IBnGR w wydziałach ekonomiczno–handlowych polskich ambasad. Przy ocenie województw posłużono się również informacjami z bazy danych PAIiIZ o dostępnych terenach pod inwestycje.
  Województwa Polski zostały podzielone na pięć klas atrakcyjności inwestycyjnej ? od A, najbardziej atrakcyjne, do E, najmniej atrakcyjne.
  Pod uwagę wzięto kilkadziesiąt wskaźników cząstkowych, które następnie tworzyły grupy czynników atrakcyjności, takich jak:
  ? dostępność transportowa,
  ? zasoby i koszty pracy,
  ? rynek zbytu,
  ? infrastruktura gospodarcza,
  ? infrastruktura społeczna,
  ? poziom bezpieczeństwa powszechnego,
  ? aktywność województw wobec inwestorów.
  Do trzech najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie polskich województw IBnGR zalicza: śląskie, mazowieckie i małopolskie (klasa A). W klasie B znalazły się województwa: dolnośląskie, wielkopolskie i łódzkie. W klasie C: pomorskie, zachodniopomorskie, opolskie i lubuskie. W klasie D: podkarpackie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W ostatniej klasie E znalazły się województwa: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie.
  Więcej na www.controlengpolska.com