Siemens wygrał przetarg na przesuwniki fazowe za 349 mln zł

  Oferta Siemensa została wybrana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę i montaż przesuwników fazowych na liniach transgranicznych z Niemcami w stacjach elektroenergetycznych Krajnik oraz Mikułowa. Jej wartość opiewa na 349,03 mln zł netto.

  Najkorzystniejsza oferta została wybrana według kryterium najniższej ceny. W przetargu uczestniczyło jeszcze ABB, które wyceniło swoje usługi na 533,7 mln zł netto.

  SE 400/220kV Krajnik znajduje się w okolicach Gryfina, a SE 400/220/110kV Mikułowa leży niedaleko Zgorzelca. Wcześniej PSE podawało, że inwestycja będzie realizowana w terminie do 31 grudnia 2015 r.

  PSE oraz 50Hertz podpisały 22 grudnia 2012 r. umowę dotyczącą zastosowania wirtualnego przesuwnika fazowego oraz list intencyjny na rzecz wspólnej inwestycji związanej z budową przesuwników fazowych na obu liniach przesyłowych pomiędzy Polską i Niemcami.

  Umowa dotycząca wirtualnego przesuwnika fazowego reguluje wzajemne działania operatorów w celu ograniczenia nieplanowanych przepływów mocy do systemu polskiego z systemu niemieckiego.

  PSE, zgodnie z przyjętym planem zamierzeń inwestycyjnych, w latach 2013-2017 planują przeznaczyć na inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją sieci przesyłowych łączną kwotę 9,9 mld zł.

  Efektem tych zamierzeń ma być blisko 4,7 tys. km nowych torów prądowych 400 kV, ponad 800 km modernizowanych torów prądowych 400 kV, blisko 270 km nowych torów prądowych 220 kV oraz prawie 1,2 tys. km modernizowanych torów prądowych 220 kV.