Siemens – Rejestrator graficzny SIREC DS

Rodzina rejestratorów graficznych Siemensa obejmuje rejestratory SIREC DS, SIREC DM oraz SIREC DH, wymienione w kolejności od najmniejszego donajbardziej rozbudowanego.
Rejestrator SIREC DS może mieć 2 lub 6 uniwersalne wejścia analogowe (mA, mV, V, RTD, TC) przy czasie skanowania wynoszącym 100 ms. Rejestrator ma 5", kolorowy monitor (wymiar płyty czołowej 144 x 144 mm), pamięć wewnętrzną RAM 4 MB, stację dyskietek 1,44 MB oraz łącze do komunikacji przez Ethernet, umożliwiające zdalny dostęp do rejestratora z poziomu komputera PC i konfigurację, odczyt oraz obróbkę danych.
SIREC DS może mieć wbudowane zaawansowane funkcje matematyczne, funkcję sumowania, 6 dodatkowych wirtualnych kanałów rejestracji oraz 2 wejścia binarne i 6 wyjść przekaźnikowych. SIREC DS ma wbudowaną funkcję kompresji danych w czasie rzeczywistym, co zapewnia oszczędne wykorzystanie dostępnego miejsca w pamięci, szybszy dostęp do danych, krótszy czas zapisu danych i mniejsze rozmiary transmitowanych plików.
SIREC DS umożliwia przedstawienie danych w postaci cyfrowej, słupkowej lub w postaci symulacji zapisu na papierze. SIREC DS może być konfigurowany zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Dostęp do dokonywania zmian konfiguracyjnych w rejestratorze chroniony jest hasłami. Funkcjonalność rejestratora dopełnia pakiet oprogramowania: SIREC D Viewer, umożliwiający prezentację danych na PC, SIREC D Manager, umożliwiający pełną zdalną konfigurację rejestratorów i eksport danych do komputera w formacie pozwalającym na dalszą ich obróbkę oraz SIREC D Server, umożliwiający łączenie rejestratorów w sieć. www.siemens.pl