Seven Technologies – IGSS — SCADA do monitoringu i sterowania procesami technologicznymi

 IGSS to system SCADA przeznaczony do monitoringu i sterowania procesami technologicznymi.
Jest skalowalnym systemem dla aplikacji z jedną stacją operatorską nadzorującą kilkanaście zmiennych We/Wy aż do systemów z redundacją z 50 stacjami i 250 000 zmiennych. Ma on architekturę obiektową, tzn. obiekt w systemie odpowiada jednemu komponentowi procesu. Program nie wymaga użycia innych narzędzi i jest wyposażony w szablony obiektów ułatwiających konfigurowanie systemu.
System jest zgodny z różnymi standardami oraz interfejsami, takimi jak: DDE, ODBC, OPC, SQL, VBA, OLE i Active X. Dostępne są drajwery komunikacyjne dla sterowników różnych dostawców. Rzeczywista architektura Klient/Serwer umożliwia szybką wymianę danych w systemie w czasie rzeczywistym i danych historycznych. IGSS ma szereg wersji językowych, w tym polską.
Operator ma do dyspozycji narzędzia takie jak: alarmy, wykresy do wizualizacji trendów i raporty. Wykorzystując MS Excel użytkownik tworzy własne raporty. Zdalne monitorowanie i sterowanie procesem jest wykonywane poprzez portal internetowy IGSS. Zdalny dostęp jest możliwy z komunikatorów typu PDA i telefonu komórkowego. SMS-em lub pocztą elektroniczną są przesyłane alarmy do operatora.
IGSS ma moduł utrzymania, pozwalający zaprogramować czynności konserwacyjne, np. wymianę filtrów w pompie po upływie zadanego czasu lub ilości zmian stanu filtra. Umożliwia on także administrację użytkownikami oraz tworzenie harmonogramu drukowania alarmów, wykresów i raportów oraz tworzenia kopii zapasowych. www.7t.dk