Sektor przymysłowy zwiększa zastosowanie cyfrowego prototypowania

    – Polski przemysł w ostatnich kilku latach wyraźnie zwiększył zastosowanie nowych technologii projektowych – zauważa Andrzej Poćwierz, menedżer ds. rozwiązań dla przemysłu w firmie Autodesk. – Praktycznie standardem stało się projektowanie w trzech wymiarach.

    Zdaniem naszego rozmówcy, przedsiębiorstwa korzystają z zalet takiego podejścia, czyli skrócenia czasu projektowania, wyższej jakość dokumentacji, możliwości weryfikacji produktu na wczesnym etapie projektowania.

    – Obecnie klienci coraz częściej wychodzą poza 3D, do cyfrowego prototypowania – wskazuje Andrzej Poćwierz. – Obejmuje ono między innymi zakres symulacji, wizualizacji i analiz.

    Przedstawiciel Autodesk zauważa również, że w zeszłym roku widoczne było większe zainteresowanie zagadnieniem zarządzania dokumentacją projektową. – Rozwiązania w tym obszarze ułatwiają współpracę zespołów projektowych i innych działów w firmie, w tym produkcyjnych – wyjaśnia Andrzej Poćwierz. ¬- Zdecydowanie prostsza jest koordynacja projektów, zarządzanie wersjami i integracja z systemami ERP. Jest to kolejny obszar coraz częściej dostrzegany przez polskie firmy, który wpływa na efektywność organizacji i szybkość wprowadzania produktów na rynek.