SCHUNK Expert Days – Robotyka usługowa 2010

Firma SCHUNK, działająca w dziedzinie techniki mocowań i automatyki przemysłowej, organizuje w dniach 24–25 lutego 2010 r. trzecie spotkanie ekspertów, którego tematyka obejmuje robotykę usługową.
Wydarzenie łączy specjalistów z całego świata. Bogaty program seminarium obejmuje angielskojęzyczne prezentacje dotyczące aktualnych prac badawczych, trendów i szans w obrębie robotyki usługowej.
Wystąpienia zagranicznych ekspertów dotyczą w szczególności aktualnych tematów robotyki usługowej, takich jak bezpieczeństwo, standaryzacja i inicjatywy europejskie. Poza tym zaprezentowane zostaną wyniki aktualnie prowadzonych badań na polach: „chwytanie”, „manipulacja modułowa” i „robotyka modułowa”. Celem powyższych działań jest identyfikacja rozwiązań robotyki usługowej, optymalnie dostosowanych do potrzeb i wymagań rynku.
Obok intensywnej wymiany doświadczeń, seminarium jest idealną platformą do nawiązania międzynarodowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy nad przyszłościowymi projektami.
Konferencję poprowadzą dwa uznane autorytety w dziedzinie robotyki: prof. dr Henrik I. Christensen, kierownik Katedry Robotyki „KUKA Chair of Robotics“ w Instytucie technologii Georgia (Georgia Institute of Technology) w Atlancie, oraz Martin Hägele, kierownik Pracowni Systemy Robotów w Instytucie Techniki Wytwarzania i Automatyzacji im. Frauenhofera IPA (Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA) w Stuttgarcie. www.schunk.com/expertdays