SCHNEIDER ELECTRIC – Rozruszniki bezpośrednie TeSys U

Rozruszniki TeSys U są unikalnymi na rynku polskim produktami zapewniającymi :
1. pełną koordynację zabezpieczenia (ciągłość procesu & bezpieczeństwo aplikacji)
2. "inteligencję" rozwiązania – modularna konstrukcja ( prosta i szybka konfiguracja – minimalne kablowanie, dobór zabezpieczenia w ostatniej chwili, adaptowalność aplikacyjna itd.) & komunikacja lokalna lub z nadrzędnymi systemami automatyki ( moduły komunikacyjne z interfejsem użytkownika, oprogramowanie na PC – POWER SUITE itd. )
3. optymalizację kosztów aplikacji & logistycznych.
www.schneider-electric.pl