SCHNEIDER ELECTRIC – Przemienniki częstotliwości ALTIVAR 71

Przemiennik częstotliwości ALTIVAR 71 jest z jednej strony bardzo zaawansowanym technologicznie produktem ( adaptowalność do szerokiej gamy aplikacji z możliwością optymalizacji techniczno-ekonomicznej rozwiązania ), a jednocześnie posiada wiele cech, które w znacznym stopniu ułatwiają jego aplikację na etapie projektu, rozruchu, pracy, diagnostyki i serwisu ( przyjazny dialog z użytkownikiem, opcje szybkiej konfiguracji ,gotowe do użycia makra itd. )
Przemienniki częstotliwości ALTIVAR 71 dla 3fazowych silników asynchronicznych. Dedykowane aplikacjom stałomomentowym : windy & suwnice, transport poziomy materiałów, procesy ciągłe, pakowanie, obróbka drewna, maszyny tekstylne itd. www.schneider-electric.pl