Schneider Electric partnerem Konsorcjum Smart Power Grids Polska

  Firma Schneider Electric, specjalista w zarządzaniu energią elektryczną, została partnerem Konsorcjum Smart Power Grids Polska, którego celem jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, pomiarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych.

  31 października b.r. na Politechnice Wrocławskiej, firma Schneider Electric dołączyła do Konsorcjum zrzeszającego firmy, działające na rzecz rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych.
  W uroczystszym podpisaniu umowy wzięli udział m.in. rektor Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. Tadeusz Więckowski, Jacek Łukaszewski Prezes Zarządu Schneider Electric Polska oraz Michał Ajchel Vice Prezes Rynku Energetyki Schneider Electric Polska.

  Wspólnie z partnerami Konsorcjum, będziemy wspierać działania mające na celu rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce oraz narzędzi wykorzystywanych do ich optymalizacji. Naszym celem są prace badawcze i rozwojowe umożliwiające realizowanie idei inteligentnych sieci w praktyce. ? powiedział Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

  Koncepcja inteligentnych sieci powstała w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia w zakresie deficytu pierwotnych zasobów energii oraz zbyt niskiej efektywności jej wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania. Wykorzystanie technologii IT w sieciach energetycznych umożliwia optymalizację kosztów wytworzenia i dystrybucji energii elektrycznej, zwiększenie efektywności obsługi Odbiorców i Prosumentów oraz umożliwia zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej.

  Schneider Electric, nie tylko opracowuje technologie potrzebne do budowy takiej inteligentnej sieci, ale jest też jednym z niewielu dostawców zdolnym stworzyć rzeczywistą, operacyjną sieć Smart Grid. Przystępując do Konsorcjum chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i wspierać również prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej oraz komercjalizacji wypracowanych wyników badań i rozwiązań technologicznych.- podkreślił Michał Ajchel, Vice Prezes Rynku Energetyki Schneider Electric Polska.

  Liderem Konsorcjum Smart Power Grids – Polska jest Politechnika Wrocławska. Poza firmą Schneider Electric, partnerami konsorcjum są również: Apator S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Instytut Problemów Jądrowych, Politechnika Opolska, Sygnity S.A, Orange, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A, KGHM Polska Miedź S.A, Instytut Tele-i Radiotechniczny, ATOS IT Services, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Uniwersytet Zielonogórski.