SCADA czy DCS?

    Bartłomiej Ekiert, Key Account Manager End User/System Integrator, B&R Automatyka Przemysłowa 
    SCADA czy DCS? 
    Niewątpliwie rozwiązania oparte o systemy SCADA połączone ze sterownikami PLC są zdecydowanie częściej wybierane niż systemy DCS. Tłumaczy się to niższymi kosztami, większą swobodą w wyborze dostawców systemów, a także prostszym utrzymaniem i serwisem. Czy jednak jest to słuszne podejście? Opierając rozwiązanie na sterownikach PLC oraz SCADA, konieczne jest posiadanie różnych licencji na oprogramowanie narzędziowe dla konkretnego sterownika PLC, licencje na system SCADA oraz pewien nakład pracy na zestawienie komunikacji PLC-SCADA (standardy sieciowe oraz OPC oczywiście są tutaj istotną pomocą). Kolejną sprawą jest długofalowa stabilność pracy systemu. Większość systemów SCADA pracuje na platformie Windows, która niestety z czasem staje się coraz wolniejsza, a po instalacji kolejnych aktualizacji może generować dodatkowe kłopoty. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wsparcia technicznego, konieczny jest kontakt z wieloma producentami, a każdy z nich odpowiada jedynie za część instalacji. Powyższych ograniczeń nie posiadają systemy DCS – zwłaszcza, gdy oparto je o platformę inną niż Windows. 
    Tak np. jest w przypadku systemu DCS firmy B&R (APROL), który cechuje się niezwykle stabilną długofalową pracą dzięki oparciu o platformę SUSE Linux Enterprise. System ten jest odporny na przypadkowe aktualizacje, spowolnienie pracy czy wirusy. Kolejną istotną cechą jest wspólna baza danych warstwy PLC i warstwy HMI, gdzie posługujemy się nazwami zmiennych, bez konieczności tworzenia tablic wymiany danych. W systemie DCS mamy do czynienia z unifikacją kluczowych elementów systemu jak sterowniki, serwery i posługujemy się jednym środowiskiem programistycznym, dzięki któremu możliwa jest pełna konfiguracja, parametryzacja, programowanie, tworzenie wizualizacji, alarmów, trendów, raportów, receptur i wielu innych funkcjonalności. Systemy DCS pozwalają realizować specyficzne wymagania, jak pełna redundancja serwerów wykonawczych, sterowników PLC czy też okablowania, a co równie ważne, za całość odpowiada jeden producent.