Sauer-Danfoss rozpoczyna nowy rozdział jako Danfoss

    Firma Sauer-Danfoss oficjalnie zmieniła nazwę na Danfoss i teraz działa pod pełną nazwą Danfoss Power Solutions jako nowy segment biznesowy w grupie Danfoss. Specjaliści z Danfoss Power Solutions nadal będą dostarczać rozwiązania hydrauliki siłowej. W dłuższej perspektywie klienci mogą spodziewać się korzyści z szerszej globalnej sieci i bogatszej bazy technologicznej oferowanych przez firmę Danfoss, a także połączenia know-how wynikającego ze współpracy dwóch firm.

    Specjaliści z Danfoss Power Solutions nadal będą dostarczać rozwiązania hydrauliki siłowej. Klienci będą mogli kontynuować współpracę z dotychczasowymi osobami kontaktowymi nad trwającymi i nowymi projektami. Nadal kluczowymi kwestiami w strategii firmy będą obsługa techniczna, know-how w zakresie aplikacji i koncentracja na zaawansowanych komponentach hydraulicznych i elektrohydraulicznych.

    Firma Danfoss, zatrudniająca 23 000 osób na całym świecie, zajmuje czołową pozycję rynkową we wszystkich najważniejszych obszarach biznesowych, w tym w branży urządzeń sterujących do systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, elektroenergetyce, ogrzewnictwie i hydraulice siłowej.