Sabur ? Nowa generacja SCADA

Elutions wprowadziło na rynek nowy produkt będący rozwinięciem systemu Wizcon Supervisor ? ControlMaestro 2008 ? służącego do kontroli, wizualizacji, monitoringu i sterowania. Według producenta główne korzyści zastosowania ControlMaestro to zabezpieczenie i śledzenie najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie, zwiększenie wydajności prac inżynierskich, zapewnienie dostępu dla mobilnych użytkowników, integracja z systemami do zarządzania przedsiębiorstwami (MES, ERP itp.), zgodność z technologiami .NET, Windows Vista oraz Mobile. W Wizcon Supervisor przewidziano narzędzie dokonujące konwersji. Rozpoznaje ono aplikację wykonaną w Wizcon Supervisor i umożliwia automatyczne przekształcenie jej do ControlMaestro. Zastosowano zorientowane obiektowo podejście do tworzenia aplikacji. Obiekty można łączyć w pełni edytowalne grupy i wykorzystywać w innych projektach. Dostęp do poszczególnych elementów w grupie odbywa się poprzez przeglądanie drzewa obiektów. Konwerter CAD umożliwia automatyczne generowanie i uaktualnianie systemów zarządzania budynkami (BMS) bezpośrednio z programu Auto- CAD lub z plików DXF. Dostęp do systemu może być zabezpieczony za pomocą trzech stopni autoryzacji. Podstawowym poziomem jest zastosowanie identyfikatora oraz hasła dostępowego. Dodatkowo można zastosować karty typu SmartCard lub eTokeny na USB z przypisanym kodem PIN. W systemach wymagających większego poziomu bezpieczeństwa powyższe rozwiązania może być stosowane równocześnie z systemem biometrycznym, obsługującym urządzenia do skanowania linii papilarnych. Wyłączny dystrybutor produktów firmy Wizcon SAS ? Elutions w Polsce jest Sabur.

www.sabur.com.pl