SABUR ? Liczniki energii elektrycznej Saia-Burgess w sieci S-Bus

Saia-Burgess wprowadziła na rynek serię ekonomicznych liczników energii elektrycznej o niewielkich wymiarach. Oprócz wbudowanego mechanizmu zliczającego są one wyposażone w wyjście impulsowe, umożliwiające scentralizowaną rejestrację zużycia energii w sterowniku Saia? PCD z możliwością automatycznego generowania faktur za pomocą komputera PC.

Liczniki Saia? są odporne na wstrząsy i wibracje oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami powodowanymi przez niepożądany dostęp czy użycie silnych magnesów neodymowych.

Gwarantują prawidłowy pomiar (I klasa dokładności) i naliczanie kosztów energii elektrycznej.

Od wiosny 2007 roku liczniki energii elektrycznej Saia? zostały wzbogacone o możliwość rozbudowy o dodatkowy moduł z interfejsem S-Bus (PCD7. H104S). Połączenie liczników w sieć jest zatem możliwe przy użyciu protokołu S-Bus, a nie tylko przez łączenie równoległe pojedynczych wyjść impulsowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty okablowania obiektów w przypadku większych projektów, np. w automatyce budynkowej, mogą być znacząco obniżone.

Do jednego wejścia RS485 sterownika PCD można podłączyć do 100 modułów interfejsu S-Bus, z których do każdego ? po 4 liczniki energii elektrycznej. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesną transmisję do 400 wartości pomiarów zużycia energii poprzez sieć S-Bus do jednostki centralnej (czyli sterownika lub komputera PC). Jeden sterownik może obsłużyć do 9 portów RS485.

www.sabur.com.pl