S-Energy – e-controller do systemu e-Monitoring

    Kontroler zużycia energii elektrycznej oparty o technologię SAIA PCD Automation Server, Pełna funkcjonalność S-Energy Managera – wbudowana aplikacja monitorująca. Montaż na szynie DIN w standardowej szafce elektrycznej. Zdalny dostęp dzięki wbudowanemu łączu Ethernet, Możliwość podłączenia lokalnego panela webowego (switch2-portowy), Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka.