Rynek usługowy automatyki osiągnął w 2006 roku wartość 14 miliardów dolarów

Całkowitawartość rynku usług świadczonych przez dostawców automatyki sięgnęła w 2006 roku 14 miliardów dolarów i szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat będzie wciąż rosła w tempie 12 procent rocznie.

Rynki takie jak: Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód, czy Afryka (EMEA) stanowią główną siłę rynku usług dla automatyki, jednakże tak gwałtowny jego wzrost napędzany jest przez gospodarki rozwijające się, Chiny, resztę Azji i Amerykę Łacińską. Dla przykładu, chiński rynek usług w branży automatyki będzie w roku 2008 przeszło dwa razy większy niż japoński.

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za tak gwałtowny wzrost rynku usług w najbliższych latach będzie pogłębiający się brak wykwalifikowanej kadry wśród użytkowników. Średni wiek pracowników zatrudnianych w zakładach produkcyjnych w krajach rozwiniętych przekracza 50. Paradoksem jest, że choć średnia wieku robotników rośnie, równocześnie maleje średnia wieku, w którym odchodzą oni na emeryturę. Niektóre rządy odpowiadają wręcz podwyższeniem wieku emerytalnego. Niemcy na przykład przesunęły tę granice do 67 lat.

Jedna z dużych rafinerii obliczyła w swym niedawnym raporcie, że tyko w zeszłym roku straciła 2500 lat doświadczenia pracowników, gdyż 100 operatorów odeszło na emeryturę, każdy po przepracowaniu średnio 25 lat. W innym raporcie, duża firma chemiczna analizuje, że do końca tej dekady straci 75 procent swego obecnego personelu, gdyż odejdzie on na emeryturę. Problem ten dotyczy bardzo wielu przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i tych mniejszych.