Rynek robotów współpracujących ma przed sobą długoterminową przyszłość

Fot. freepik

Przewiduje się, że rynek robotów współpracujących wykaże silny wzrost, wraz z rosnącą sprzedażą i opracowywaniem nowych scenariuszy zastosowań.


Spostrzeżenia dotyczące robotów współpracujących

– Rynek robotów współpracujących (cobotów) spadł o 20% w 2022 r. po silnym 2021 r., co doprowadziło niektórych do obaw, że rynek zmierza w kierunku spowolnienia w przyszłości.

 

– Raport Interact Analysis wskazuje, że ogólna przyszłość rynku cobotów jest dobra, ponieważ producenci nadal poszukują automatyzacji, aby usprawnić swój łańcuch dostaw i kwestie logistyczne.


Przewiduje się, że rynek robotów współpracujących wykaże silny wzrost w nadchodzących latach, wraz z rosnącą sprzedażą w sektorach przemysłowych i nieprzemysłowych oraz opracowywaniem nowych scenariuszy zastosowań.

Według raportu Interact Analysis “Global Collaborative Robot Market – 2023”, przychody z rynku wzrosły o 17,2% do 954 mln USD w 2022 r., a dostawy wzrosły o 21,9% do 37 780 sztuk. Po gwałtownym odbiciu w 2021 r. w następstwie pandemii COVID-19, tempo wzrostu rynku robotów współpracujących (cobotów) spadło do około 20%. Czy roboty współpracujące mogą powrócić do poprzedniego szybkiego tempa wzrostu wynoszącego ponad 30% w ciągu najbliższych pięciu lat? Skąd pochodzi punkt wzrostu dla drugiego wzrostu dostaw?

Przeanalizujemy potencjał szybkiego wzrostu na rynku robotów współpracujących z pięciu perspektyw: rynku, produktu, branży, zastosowania i klienta.

Perspektywy są nadal optymistyczne w perspektywie średnio- i długoterminowej

Przewiduje się, że złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) dostaw na globalnym rynku robotów współpracujących wyniesie 27% w ciągu najbliższych pięciu lat, przy czym Chiny odnotują CAGR rynku na poziomie około 30%, a regiony Ameryki Południowej i Azji Południowo-Wschodniej przekroczą 30% wzrostu rocznie. Jak pokazano na poniższym wykresie, tempo wzrostu prognozowane na kilka następnych lat jest wyższe w porównaniu z prognozami na 2022 r. (szara przerywana linia).

W przeciwieństwie do odbicia cen tradycyjnych robotów przemysłowych w 2022 r., cena robotów współpracujących nadal spada, ale skala spadku spowalnia. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są:

1. Na rynku chińskim, który odpowiada za ponad połowę wszystkich dostaw, trend spadku cen jest nadal znaczący. Mimo że większość wiodących producentów podzespołów podniosła swoje ceny więcej niż jeden raz, zbywcy cobotów nadal mogą kontrolować koszty w rozsądnym zakresie, korzystając z lokalnych marek podzespołów.

2. Konkurencja na rynku staje się coraz bardziej zaciekła, więc nic dziwnego, że wielu wiodących producentów cobotów stosuje strategie niskich cen w celu napędzania wzrostu, zwłaszcza gdy zbliżają się do krytycznego punktu dla finansowania lub potencjalnego wejścia na giełdę.

3. Złożono ponad sto dużych zamówień w sektorze motoryzacyjnym i nieprzemysłowym, co spowodowało spadek średnich cen.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, trend spadku cen robotów współpracujących będzie stosunkowo niewielki w ciągu najbliższych pięciu lat. Wzrost udziału modeli o wadze poniżej 10 kilogramów w połączeniu z wartością dodaną w postaci wizji maszynowej z rozwiązaniami sztucznej inteligencji zrównoważył znaczny spadek średnich cen rynkowych. W rezultacie przewidujemy, że roczne spadki cen utrzymają się na poziomie 3-5%.

Rysunek 1: Prognozy dla globalnego rynku robotów współpracujących są wyższe niż przewidywania z 2022 roku. | Dzięki uprzejmości: Interact Analysis

Większa inteligencja, większa ładowność i większa otwartość

Technologie i rozwiązania związane z większą inteligencją – w tym sztuczna inteligencja i widzenie maszynowe – są coraz częściej promowane przez producentów robotów współpracujących i stopniowo zaczynają wpływać na decyzje zakupowe klientów. Zbywcy robotów współpracujących chcą jeszcze bardziej rozszerzyć swoje scenariusze zastosowań i szukają sposobów na zwiększenie zdolności percepcyjnych i elastyczności swoich maszyn.

Rośnie zapotrzebowanie na rozszerzenie linii produktów robotów współpracujących, aby mogły one przenosić większe obciążenia użytkowe, częściowo ze względu na potrzeby rzeczywistych zastosowań, takich jak paletyzacja lub spawanie, a także w celu znalezienia dodatkowej przestrzeni wzrostu rynku. W obliczu nieuniknionej konkurencji ze strony robotów SCARA i szybkich, małych robotów sześcioosiowych w sektorze małych udźwigów, wielu zbywców cobotów zaczęło wykorzystywać łatwość wdrożenia, lekkość korpusu i wysoką opłacalność, opracowując modele o udźwigu poniżej 10 kilogramów. Poniższy wykres przedstawia ładowność i długość ramienia nowo wprowadzonych na rynek modeli robotów współpracujących w latach 2022-2023, z wyraźnie widocznym rosnącym trendem w kierunku większej ładowności i większej długości ramienia.

Większa otwartość obejmuje różne poziomy otwartości oprogramowania i sprzętu. Obecnie większość głównych producentów robotów współpracujących dostarcza RDK dla integratorów systemów lub klientów w celu prowadzenia wtórnego rozwoju. Rosnący trend w kierunku większej otwartości umożliwi stworzenie bardziej wszechstronnej gamy robotów współpracujących, jednocześnie umożliwiając skuteczniejsze tworzenie niestandardowych rozwiązań.

Rysunek 2: Coboty są coraz bardziej zdolne do przenoszenia cięższych ładunków o większym maksymalnym zasięgu. | Dzięki uprzejmości: Interact Analysis

Przewidywany wzrost dostaw cobotów nieprzemysłowych

Globalne spowolnienie makroekonomiczne w 2022 r. zadało znaczący cios sektorowi nieprzemysłowemu, a penetracja robotów współpracujących w branżach takich jak gastronomia, masaż i handel detaliczny (które są zorientowane na indywidualnych konsumentów końcowych) znacznie spowolniła. Wpływ opóźnień w projektach logistyki magazynowej również spowodował wolniejsze tempo wzrostu niż oczekiwano.

Z kolei w wyniku pandemii Covid-19 przemysł wytwórczy był nękany przez przestoje w pracy i niedobory siły roboczej w ciągu ostatnich trzech lat. Zapotrzebowanie na modernizację i renowację linii produkcyjnych w tradycyjnych branżach produkcyjnych, takich jak motoryzacja, metale i przemysł ogólny, znacznie wzrosło. W połączeniu z przenoszeniem fabryk lub linii produkcyjnych przez wiele międzynarodowych przedsiębiorstw w odpowiedzi na dostosowanie łańcucha dostaw oraz obecny trend reshoringu, popyt na roboty współpracujące znacznie wzrósł.

Branżą o najszybszym tempie wzrostu w 2022 r. był nowy przemysł energetyczny (w tym baterie litowo-jonowe, energia wiatrowa, fotowoltaika i wodór), a następnie motoryzacja i elektronika. Wynika to głównie z przyspieszonego wzrostu w różnych częściach nowego łańcucha dostaw pojazdów energetycznych w 2022 roku. Roboty współpracujące mogą szybko zastąpić stacje robocze ze względu na ich elastyczność i łatwość użytkowania.

Ponadto roboty współpracujące odnotowały również stosunkowo stabilny wzrost w branżach takich jak żywność i napoje oraz chemia i farmaceutyka.

Szybko rozwijające się spawanie i paletyzacja

Według raportu Industrial Robots przygotowanego przez Interact Analysis, spawanie i przenoszenie materiałów to dwa największe zastosowania robotów przemysłowych. W 2022 r. ponad połowa całej globalnej sprzedaży robotów przemysłowych pochodziła z tych dwóch głównych zastosowań, przy czym lwia część pochodziła z mocno obciążonych robotów przegubowych. Z kolei udział sprzedaży robotów przemysłowych do spawania wyniósł mniej niż 5% w 2022 r., ale z ogromnym potencjałem wzrostu.

Słaba spójność spawania ręcznego i trudne środowisko pracy sprawiają, że spawanie jest kluczowym czynnikiem ogólnej wydajności linii produkcyjnej, a dla wielu fabryk jest to również najtrudniejszy obszar rekrutacji pracowników. W małych fabrykach elastyczne i łatwe do wdrożenia roboty współpracujące mogą być wykorzystywane do spawania małych elementów, podczas gdy na dużych liniach montażowych spawanie złożonych elementów może być również wykonywane przez połączenie wielu robotów współpracujących lub przy użyciu kombinacji cobotów i wykwalifikowanych pracowników. Ze względu na duży potencjał wzrostu scenariuszy spawania, w 2022 r. główne firmy produkujące roboty współpracujące, w tym UR, AUBO i JAKA, wprowadziły na rynek specjalne rozwiązania do zastosowań spawalniczych.

Paletyzacja współpracująca stała się również gorącym tematem, ze znacznym wzrostem zastosowania prostej paletyzacji dla ramion robotów współpracujących oraz wzrostem ładunków przekraczających 10 kilogramów w branżach takich jak żywność i napoje oraz farmaceutyki w ubiegłym roku.

Rysunek 3: Logistyka pozostanie najsilniej rozwijającym się rynkiem dla cobotów, a inne branże nadrobią zaległości. | Dzięki uprzejmości: Interact Analysis

Rośnie sprzedaż bezpośrednia i współpraca z klientami

Kanał sprzedaży robotów współpracujących można podzielić na sprzedaż bezpośrednią i sieć dystrybucji (za pośrednictwem dystrybutorów lub integratorów systemów). Ponieważ większość klientów to małe i średnie firmy, sieć dystrybucji przyczyniła się do ponad 90% całkowitej sprzedaży rynkowej przed 2020 rokiem. Sprzedaż bezpośrednia jest skierowana głównie do głównych klientów w kluczowych branżach, ale ze względu na szeroki zasięg i rozkład geograficzny rynku robotów, poleganie wyłącznie na sprzedaży bezpośredniej nie najlepiej zaspokaja potrzeby użytkowników. Dystrybutorzy to często integratorzy systemów z doświadczeniem inżynierskim, którzy dostarczają rozwiązania automatyzacji w połączeniu z robotami dla klientów z różnych branż.

Model dystrybucji może szybko zbudować sieć sprzedaży, aby zająć rynek. Jednak ważne jest również, aby producenci robotów nie polegali nadmiernie na możliwościach sprzedaży i wsparcia technicznego dystrybutorów i upewnili się, że dobrze rozumieją rzeczywiste potrzeby dalszych klientów. W celu nawiązania głębszego kontaktu z klientami i zrozumienia ich praktycznych potrzeb w zakresie zastosowań, odsetek sprzedaży bezpośredniej gwałtownie wzrósł w ostatnich latach, a producenci robotów stali się ważnym trendem we współpracy z klientami, tworząc różne scenariusze i przypadki użycia.

Sprzedaż bezpośrednia umożliwia producentom robotów dostarczanie odpowiednich rozwiązań w oparciu o konkretne potrzeby klientów, odkrywanie odpowiednich zastosowań dla robotów współpracujących w określonym scenariuszu i współpracę z klientami w celu zastanowienia się, jak najlepiej wykorzystać roboty współpracujące. Ściśle współpracując z klientami, producenci robotów mogą również zwiększyć wskaźniki retencji i lojalności.

W przypadku różnych scenariuszy zastosowań istnieją bardziej odpowiednie produkty częściowo dostosowane lub dodatkowe działania rozwojowe, które można przeprowadzić. Metody te obejmują:

1. Dostarczanie pakietów procesowych, które wspierają szybkie wdrażanie i adaptację do określonych scenariuszy zastosowań. Użytkownicy mogą wybierać i konfigurować zestawy zgodnie ze swoimi potrzebami w celu zamówienia własnych systemów.

2. Dostarczanie zróżnicowanych rozwiązań dla drugorzędnych interfejsów programistycznych, które mogą szybko zaspokoić niestandardowe potrzeby różnych branż.

3. Wprowadzanie na rynek różnych częściowo dostosowanych produktów dla różnych kategorii zastosowań.

Przyszłość rynku cobotów rysuje się w jasnych barwach

Biorąc pod uwagę wszystkie obiektywy, przez które analizowany jest światowy rynek robotów współpracujących, wyraźnie widać oznaki zmian i wzrostu. Przewidujemy, że rynek będzie nadal się rozwijał i dostosowywał w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów i globalne wydarzenia.

Przewiduje się silny wzrost dostaw do 2027 roku i później, przy spowolnieniu spadku cen, ponieważ coboty stają się bardziej inteligentne i zdolne do przenoszenia większego ładunku. Podczas gdy aplikacje logistyczne są obecnie liderem na rynku, spodziewany jest również wzrost w sektorach nieprzemysłowych oraz w obszarach takich jak spawanie, gdzie pełny potencjał rynku nie został jeszcze wykorzystany.

Aby w pełni wykorzystać potencjał wzrostu, producenci cobotów będą musieli wsłuchiwać się w potrzeby swoich klientów i opracowywać nowe scenariusze zastosowań, jednocześnie współpracując z dystrybutorami w celu budowania sieci sprzedaży.