Rynek energetyki słonecznej warty prawie 60 mld dolarów

  Światowy rynek energetyki słonecznej przyniósł w 2013 roku przychody w wysokości 59,84 mld dolarów i oczekuje się, że wzrośnie do 137,02 mld dolarów w 2020 roku – wynika z analizy firmy doradczej Frost & Sullivan.

  Frost & Sullivan podaje, że globalny rynek energetyki słonecznej w 2013 roku przyniósł przychody w wysokości 59,84 mld dolarów 2013 r., w tym roku może wzrosnąć do około 74,79 mld dolarów, a w 2020 roku do nawet 137,02 mld dolarów. Analitycy podkreślają , że to decyzje polityczne będą miały największy wpływ na rozwój rynku w okresie objętym prognozą. Wskazują, że polityka środowiskowa, a w szczególności modernizacje/modyfikacje sieci elektroenergetycznej będą miały olbrzymi wpływ na ceny energii elektrycznej dla klienta końcowego oraz wyznaczą stopień poboru energii słonecznej.

  – Globalny rynek energii słonecznej rozwija się dzięki różnym programom subsydiowania w postaci zielonych certyfikatów, taryf gwarantowanych, dofinansowań i ulg podatkowych dla produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednak te systemy dofinansowań wciąż pozostają bardzo niejednorodne, przez co wskaźniki penetracji rynkowej dla systemów PV wahają się znacznie w zależności od polityki miejscowej i regionalnej – stwierdza Pritil Gunjan, analityk Frost & Sullivan ds. rynku energii i ochrony środowiska.

  Frost & Sullivan wskazuje, że potencjał rynku energii słonecznej ograniczany jest przez wysokie koszty instalacji i konserwacji systemów PV. Oprócz braku ciągłości w dostawach energii słonecznej oraz niskiego zwrotu z inwestycji w instalacje słoneczne, także dostępność tańszych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak np. energii z wiatru czy bioenergii, stanowi wyzwanie dla rynku PV. W 2013 roku moc zainstalowana w energetyce słonecznej na świecie wyniosła 28,5 GW, co w porównaniu z 2012 rokiem oznaczało spadek o 9,1 proc. Doradcy widzą jednak możliwości przyspieszenie rynku do nawet 54,2 GW w 2020.

  – Niezbędne będzie stworzenie surowych regulacji energetycznych oraz zaoferowanie odpowiednich dotacji dla sektora energii odnawialnej. Równie ważne będzie zachowanie klarownych wytycznych dotyczących programów subsydiowania, tak aby inwestorzy oraz klienci nie zostali wprowadzeni w błąd i mogli podejmować właściwe decyzje inwestycyjne – uważa Gunjan.

  Frost & Sullivan podaje, że w 2014 r. globalny popyt na instalacje fotowoltaiczne (PV) zdominowany jest przez obszar Azji i Pacyfiku, którego udział w rocznym wolumenie zainstalowanych ogniw PV wynosi 46 proc.. Raport podaje ponadto m.in., że do roku 2020 Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy oraz Wielka Brytania planują uruchomić instalacje PV o łącznej mocy ponad 75 GW. Dla porównania Frost & Sullivan podaje, że łączna moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych na świecie w 2013 roku wyniosła 137 GW.