Rynek automatyki procesowej wart 79 miliardów USD

Światowy rynek sprzętu automatyki procesu osiągnął roczną stopą wzrostu (CAGR) w wysokości 6,4% i wynik ten będzie utrzymywał się przez kilka kolejnych lat.

Wartość tego rynku w 2005 roku wyniosła 58 miliardów USD, podczas gdy w 2010 roku spodziewana jest na poziomie 79 miliardów USD. Wyliczenia te pochodzą z najnowszego opracowania autorstwa ARC Advisory Group, które donosi o stale rosnącym zainteresowaniu cichych inwestorów, zainteresowanych przejęciem większej część rynku.

ARC przewiduje, że silny wzrost, jaki nastąpił na rynku procesów przez ostatnie dwa lata, utrzyma się, jeśli użytkownicy i dostawcy przedefiniują rolę automatyki i jej wkład w opłacalność i sukces produkcji.

– Współczesna automatyka procesu odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu zintegrowania rzeczywistej dostępności, elastyczności i szybkości w systemie zarządzania wydajnością – wyjaśnia Himanshu Shah z ARC.

Wzrost w sektorze procesu wynika nie tylko z boomu ekonomicznego w Azji, ale również na Środkowym Wschodzie, gdzie inwestycje coraz śmielej wykraczają poza tradycyjne: ropę i gaz. Podczas gdy rozwinięte ekonomie Japonii, Ameryki i Europy Zachodniej doświadczają wolniejszego wzrostu, korzystają wciąż z potrzeby unowocześniania ich starzejącej się automatycznej infrastruktury, konkluduje ARC.

W oddzielnym raporcie ARC przewiduje, iż światowy rynek oprogramowania dla HMI osiągnie roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie przeszło 9%, zwiększając się z 650 milionów w 2005 do 1 miliarda w 2010 roku. – Przez ostatnie dwa lata oprogramowanie HMI wprowadzane było w aplikacjach, które uprzednio były dlań niedostępne – mówi Craig Resnick z ARC. – Spowodowało to bezprecedensowy wzrost rynku, który, jak przewidujemy, będzie się utrzymywał.

Sprzedaż w obszarze Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej przerośnie około dwukrotnie tę w Europie i Ameryce Północnej, sugeruje ARC.

Źródło: ARC Advisory Group