Rozwój robotyki przemysłowej dzięki aplikacjom medycznym

Ze względu na wzrost popytu na aplikacje medyczne i farmaceutyczne rynek robotyki przemysłowej w Ameryce Północnej ma wzrosnąć o 7,8% w skali roku, (wg wskaźnika CAGR) z poziomu przychodów 394 milionów USD w roku 2004 do poziomu 668 milionów USD w roku 2011. Informacje te zostały opublikowane przez Frost & Sullivan w raporcie pt. ?Rynek robotyki dla aplikacji medycznych i farmaceutycznych w Ameryce Północnej?.
Wiele aplikacji medycznych i farmaceutycznych będzie stosować więcej robotów przemysłowych, aby obsłużyć szybko starzejącą się populację Ameryki Północnej. Ta grupa społeczna będzie w coraz większym stopniu potrzebować wyrafinowanych urządzeń medycznych i nowych leków, a Frost & Sullivan donosi, że roboty są coraz częściej stosowane dla zwiększenia produktywności i wydajności. Zajmująca się badaniami firma odkryła, że roboty poprawiają produktywność i wydajność w laboratoriach klinicznych.