Rozwój przemysłowych systemów automatyki i sterowania w Europie Środkowo-Wschodniej

W najbliższym okresie w krajach Europy Wschodniej spodziewany jest znaczący rozwój rynku przemysłowych systemów automatyki i sterowania.

Rozwój ten wymuszany jest przez regulacje prawne i normy obowiązujące w całej Unii Europejskiej, do których muszą dostosować się ich użytkownicy z tego regionu Europy.

Najnowsza analiza zatytułowana ?Rynek Automatyki i Sterowania w Europie Wschodniej?, przeprowadzona przez organizację Frost & Sullivan, wskazuje, że jego wartość, wynosząca w 2006 roku 514,7 miliona USD, do roku 2013 osiągnie poziom 959,5 miliona.

? Rynek przemysłowych systemów automatyki i sterowania w Europie Wschodniej napędzany jest przede wszystkim koniecznością spełnienia przez ich użytkowników z branży przemysłowej wymogów narzucanych przez regulacje i normy obowiązujące w Unii Europejskiej ? zauważa analityk organizacji Frost & Sullivan, Karthikeyan Balasubramaniyam. ? Kraje tego regionu Europy, które stosunkowo niedawno stały się członkami Wspólnoty, muszą dostosować się do wspomnianych wymogów najszybciej jak to możliwe. Konieczność ta przyczynia się niewątpliwie do wzrostu wartości omawianego tu rynku systemów automatyki i sterowania.

Najnowsze produkty i rozwiązania dostępne na tym rynku zapewniają lepszą funkcjonalność systemów i bogactwo zaawansowanych funkcji. To jeden z prawdopodobnych czynników decydujących o wzroście popytu na takie systemy bezpośrednio w grupie użytkowników końcowych systemów automatyki w krajach Europy Wschodniej. Jednakże, pomimo tego znacznego wzrostu zainteresowania ze strony użytkowników, drugą stroną medalu okazuje się być słabo zaawansowana technologicznie już istniejąca infrastruktura systemowa w zakładach przemysłowych, zupełnie odstająca od unijnych wymogów. W rezultacie oczekuje się, iż postępująca adaptacja najnowszych rozwiązań z zakresu automatyki i sterowania nie tylko zapewni przystosowanie tychże zakładów do wspomnianych wcześniej standardów, ale zwiększy również ich wydajność produkcyjną. Obecnie jednak największym wyzwaniem jest stworzenie w tym regionie Europy odpowiednich oddziałów dystrybucyjnych nowych technologii, współpracujących z integratorami ? w celu penetracji rynku i zapewnienia odpowiedniej, niezawodnej jego obsługi oraz wsparcia technicznego dla przyszłych klientów.

Extra online

? Z punktu widzenia dostawców zasadniczą kwestią jest zdobycie nowych klientów, a następnie spełnienie ich wymagań co do budowy, integracji i serwisu systemów sterowania ? wyjaśnia Karthikeyan Balasubramaniyam. ? Co więcej, z pożytkiem dla wszystkich użytkowników, dostawcy muszą dostarczać swe produkty do klientów w sposób efektywny. Dlatego też konieczne jest stworzenie w regionie Europy Wschodniej odpowiednich kanałów dystrybucyjnych i sieci sprzedaży ? w celu dotarcia do zainteresowanych klientów, szczególnie tam, gdzie największą przeszkodą okazuje się bariera językowa. Firmy i koncerny uczestniczące w tym rynku będą musiały położyć szczególny nacisk na promocję własnych marek i produktów oraz rozwój lokalnych sieci dystrybucji.

Podsumowując więc, pomimo istniejących barier językowych, wyzwań wynikających z konieczności stworzenia od podstaw sieci dystrybucji i nawiązania współpracy z integratorami oraz innych trudności związanych np. z kompatybilnością standardów rynek Europy Wschodniej jest niezwykle obiecujący i stwarza warunki rozwoju branży nowoczesnych, przemysłowych systemów automatyki i sterowania.

Źródło: Frost & Sullivan