Rozstrzygnięty konkurs o Nagrodę ABB – EDYCJA 2004

  9 maja 2005 r.
  Znani są już Laureaci Konkursu o Nagrodę ABB – Edycja 2004. Konkurs obejmował obronione prace magisterskie, doktorskie i inżynierskie z dziedzin związanych z działalnością firmy ABB.
  Oto zwycięzcy:
  Nagroda Główna w wysokości 20 000 PLN

  • Dr inż. Mariusz Stosur – Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny za pracę doktorską "Symulacja cyfrowa zjawisk występujących w dyfuzyjnym łuku próżniowym podczas jego gaszenia impulsem przeciwprądu" Promotor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski

  Dwa równorzędne Wyróżnienia po 5 000 PLN przyznane zostały:

  • Dr inż. Paweł Żyłka – Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny za pracę doktorską "Diagnozowanie uszkodzeń izolacji olejowej transformatorów z wykorzystaniem czujników gazów" Promotor – prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek
  • Mgr inż. Łukasz Palus – Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki za pracę magisterską "Life Cycle Management Software Development With Probabilistic Analysis of Some Parameters" Promotor – prof. dr hab. George Anders

  Laureatom serdecznie gratulujemy.