Rośnie popularność technologii RFID

Źródło: Joe Hall flickr.com

Technologia RFID jest używana w coraz większej liczbie aplikacji. Najważniejsze parametry, które decydują o jej zastosowaniu, to dystans, szybkość oraz prędkość transmisji danych.

Systemy RFID (ang. Radio Frequency Identification) przeszły długą drogę od momentu, w którym w latach 70. w przemyśle zastosowany został pierwszy czytnik RFID. Każdy krok w rozwoju tej technologii przynosił poprawę funkcjonalności i rozszerzał możliwości aplikacyjne. Każdy przemysł ma jednak swoje szczegółowe wymagania, które należy uwzględnić, wybierając system RFID do konkretnej aplikacji.

Aspekty wyboru systemów RFID

Wybierając system RFID do konkretnej aplikacji, należy uwzględnić trzy podstawowe parametry:

? dystans pomiędzy czytnikiem a układem (etykietą/tagiem) RFID,

? szybkość poruszania się układu RFID względem czytnika,

? prędkość transmisji danych.

Istnieje wiele opcji systemów RFID oferowanych przez producentów, włącznie z możliwością konfiguracji online, co umożliwia symulacje systemu na obiekcie i dobranie najlepszych parametrów do aplikacji.

Wiele innowacyjnych rozwiązań w obszarze sterowania procesami wywodzi się z rynku motoryzacyjnego. Rynek ten okazał się kluczowy dla rozwoju technologii RFID ze względu na konieczność personalizowania produkowanych pojazdów. Dzisiaj klienci chcą szczegółowo decydować, w jakie opcje ma zostać wyposażony zamówiony przez nich samochód. Powoduje to konieczność oznakowania każdego samochodu tak, by były dostępne wszystkie informacje o nim i zapisane wszystkie opcje wyposażenia, umożliwiające sprawny proces jego montażu.

Wyzwania stojące przed producentami samochodów są szczególne, chociaż w produkcji wykorzystywane są typowe procesy przemysłowe. Oprócz klasycznego montażu mechanicznego znajdziemy tu elementy technologii transportu, logistyki oraz różnych technologii obróbki metali, z prasami włącznie. Dodatkowo wiele innych powiązanych ze sobą procesów powoduje, że produkcja w branży Automotive jest niezwykle skomplikowana.

Aplikacje RFID w przemyśle motoryzacyjnym

Źródło: Christiaan Colen flickr.com

Układy (lub tzw. tagi) RFID, odznaczające się odpornością na wysokie temperatury, są ważnym elementem w przemyśle samochodowym. Ich zastosowanie bardzo się rozszerzyło w tym sektorze, gdyż niektóre rozwiązania etykiet RFID mogą mieć zastosowanie w technologiach lakierniczych, gdzie tagi RFID przechodzą przez piec lakierniczy zamontowane do korpusu pojazdu. Układy te wytrzymują temperaturę powyżej 200°C i nie wymagają schłodzenia dla odczytu lub zapisu danych.

Najlepsze systemy są oferowane z pamięciami EEPROM lub FRAM, które umożliwiają nieomal nieograniczoną liczbę operacji zapisu i odczytu. Wiele standardowych systemów RFID umożliwia zapis i odczyt informacji w sposób statyczny przy nieruchomej etykiecie, podczas gdy systemy bardziej zaawansowane umożliwiają zapis/odczyt z prędkością transferu danych do 0,5 ms/bajt przy poruszającej się etykiecie.

Dla wczesnych rozwiązań systemów RFID odległość, z jakiej można było odczytywać dane przez czytniki, stanowiła znaczący problem. Obecnie czytniki mogą odczytywać informacje z tagów RFID oddalonych od nich nawet o 500 mm.

Systemy RFID w przemyśle spożywczym

Specjalne czytniki spełniające standard IP69K, dedykowane dla przemysłu spożywczego, są obecnie w powszechnym użytku, a dalszy rozwój systemów zmierza w kierunku bezpośredniego montażu układów RFID na elementach metalowych. Śledzenie ścieżki produkcyjnej i identyfikacja każdego produktu to wymogi wielu procesów technologicznych. Systemy RFID umożliwiają spełnienie tych ostrych wymogów.

Rosnące wymagania wobec systemów RFID wynikają z poszukiwań coraz bardziej efektywnych ekonomicznie technologii. Nowe technologie odgrywają również znaczącą rolę w rozwoju systemów RFID. Zaawansowane techniki druku obwodów elektronicznych umożliwiają budowę nowej generacji cienkich i elastycznych układów RFID, złożonych z drukowanych czujników, drukowanych baterii, ogniw fotowoltaicznych i innych elementów. Stosowane systemy anten również są stale modernizowane, poprawiając funkcjonalność układów RFID.

Monitoring i zarządzanie sprzętem

Integracja układów RFID z czujnikami pasywnymi temperatury, wilgotności, ciśnienia i wibracji zwiększa inteligencję w monitoringu i zarządzaniu sprzętem.

Technologia RFID umożliwia szereg różnych zastosowań w wielu gałęziach przemysłu, ale zanim pojawiły się rozwiązania bazujące na cloud computingu, zarządzanie tysiącami sygnałów z układów RFID stanowiło znaczący problem. Obecnie, wykorzystując technologię chmury i odciążając działy IT, firmy mogą wprowadzać centralne zarządzanie bez tradycyjnego wsparcia służb informatycznych i związanych z tym kosztów.

George Perkins jest dyrektorem marketingu w Truck Banner